Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

Tverrprofesjonell praksis blir obligatorisk

Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.

TVEPS samarbeidsavtale
Dekan ved psykologisk fakultet, Bente Wold, skriver under avtalen sammen med resten av styringsgruppen for TVEPS. Til høyre i bildet står dekan ved medisinsk fakultet, Per Bakke og TVEPS-leder Ane Johannessen. Fra venstre: Prodekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL, Anne-Grethe Naustdal; leder for ergo-og fysioterapitjenesten i Fjell kommune Liv Møen; og viseinstituttledar ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap på Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL, Dagrun Kyrkjebø. Administrasjonssjef Ingelin Søraas ved Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune var ikke tilstede når bildet ble tatt.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I vår ble det kjent at TVEPS-praksis utvides til å bli obligatorisk for alle medisin- og helsefagstudenter i Bergen. Utvidelsen skal gjelde fra høsten 2019, og nå er den nye samarbeidsavtalen offisielt underskrevet.

Vi er de første i landet som kjører denne utdanningsmodellen bredt ut til alle medisin- og helsefag. Vi tror det kan bli en modell til etterfølgelse, sier TVEPS-leder Ane Johannessen.

Signeringen betyr at partene; Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fjell kommune og Bergen kommune, binder seg økonomisk til å sikre permanent drift og utvidelse av TVEPS. Dette innebærer en økning fra 200 studenter til 800 studenter per år. Dermed vil fire ganger så mange studenter få prøve seg i tilrettelagt, tverrfaglig praksis.

LES OGSÅ: TVEPS - Hva gjør vi og hvordan blir du med

Unikt tilbud

Studenter som får TVEPS-praksis er i slutten av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved UiB og HVL. I TVEPS blir studenter fra ulike profesjoner satt sammen i grupper og sendt ut i praksis på for eksempel sykehjem, hjemmesykepleie, i barnehage eller Nav. Der får de oppgaver som krever at de samarbeider, kommer med forslag eller løser utfordringer i reelle arbeidssituasjoner og med ekte caser.

I barnehage vil studentene typisk få i oppdrag å utarbeide tilrettelagte aktiviteter for en gruppe barnehagebarn ut i fra et folkehelseperspektiv. På sykehjem får studentgruppene en dag på seg til å tverrprofesjonelt utrede to pasienter gjennom observasjon, samtale og undersøkelse, og deretter lage en tiltaksplan for hvordan disse kan få en bedre hverdag.

LES: Folkehelse, bæsj og følelser på timeplanen for TVEPSere i barnehage

Ved begge disse praksisarenaene lærer studentene om tverrprofesjonelt samarbeid og får erfare arbeidslivets virkelighet. På sykehjemmet får personalet innspill fra et tverrfaglig ståsted, som kan komme egne arbeidsrutiner og pasientene til gode.

Vi har en unik mulighet til å lære fremtidens helsearbeidere å arbeide sammen ut fra et tverrprofesjonelt perspektiv. Vi gleder oss over på denne måten å bidra til å utdanne helsepersonell som er optimalt rustet for morgendagens komplekse helseutfordringer, sier Johannessen

LES OGSÅ: Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere / Nå er juss med på helselaget

Alle lærer av alle

TVEPS ble etablert som pilotprosjekt våren 2011, med bakgrunn i at tverrfaglig trening var mangelvare i de fleste helseprofesjonsutdanningene ved Universitetet i Bergen. Pilotprosjektet ble gjennomført med stor suksess.

I 2012 ble TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring etablert og året etter, i 2013, mottok TVEPS universitetets pris for studiekvalitet. I begrunnelsen het det at TVEPS representerer en innovativ måte å formidle kunnskap og lærdom til studentene.

Siden oppstarten har over 1000 studenter fra HVL og UiB vært ute i denne formen for tverrfaglig praksis. Tilbakemeldingene fra de ulike partene i prosjektet viser at denne typen praksis ikke bare har merverdi for studentene, men at både praksisstedene og pasientene tar med seg nyttig lærdom etter å ha snakket med studentene.

Disse er med:

Partene som omfattes av avtalen er:

Universitetet i Bergen (UiB)

  • Det medisinske fakultet
  • Det psykologiske fakultet
  • Fakultet for kunst, musikk og design
  • Det juridiske fakultet ved Universitetet

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

  • Fakultet for helse- og sosialvitskap

Kommuner

  • Fjell kommune, ved helsesjef og omsorgssjef
  • Bergen kommune, byrådsavdeling for helse- og omsorg

Avtalen sikrer at alle studenter ved UiB i psykologi, medisin, farmasi, tannpleie, logopedi, odontologi og musikkterapi får TVEPS praksis obligatorisk. Ernæringsstudenter blir sterkt oppfordret til å ta emnet VALGTVEPS, hvor TVEPS praksis inngår som en av komponentene.

Ved HVL blir TVEPS obligatorisk for studenter i sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie og sosialt arbeid.

I tillegg blir TVEPS praksis mulig å velge for studenter i juss ved UiB og for studenter innenfor bioingeniør- og barnehagelærerutdanningen ved HVL. Der det er faglig aktuelle praksissteder kan studenter fra andre fagfelt inkluderes.