Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

Blest om TVEPS i barnehage

TVEPS-studentene fikk god respons, - og BT på besøk, da de hadde «timen om kroppen» i barnehage.

BT-faksimile 13.10.19
Foto/ill.:
Gabriel Skålevik, BT/Faksimile Bergens Tidende

Hovedinnhold

– Henry har skjært seg! Hva skal vi gjøre da?

Spørsmålet kommer fra medisinstudent Mari Torvanger.

Når fire studenter skal snakke om førstehjelp og om grensesetting til barnehagebarn, får de god hjelp av dukken Henry, skriver Bergens Tidende.

Journalist og fotograf fra avisen var på besøk da studentgruppen hadde TVEPS-praksis i Nordås barnehage. Saken kan du lese her: Med dukken Henry lærer fireåringene å sette grenser for egen kropp (krever abb).

Tverrfaglig læring og formidling

De fire studentene er fra fire ulike utdanninger. Gjennom TVEPS i barnehage får de erfaring med å kommunisere med barn og samarbeide på tvers av fag. I denne gruppen deltar Torvanger fra medisin, Christine Nesse fra barnehagelærerutdanningen, Eir Høydal fra musikkterapi og Iselin Osmundsen, som skal bli tannpleier. 

TVEPS i barnehage var pilotprosjekt høsten 2016, og siden den gang har studenter fra ulike helseprofesjoner fått øve seg i å formidle folkehelse til barnehagebarn.

Praksisen er i regi av TVEPS, og oppdraget studentgruppen får er å lage et interaktivt, pedagogisk opplegg om helse og livsmestring, tilpasset barnehagebarn. Eksempler på temaer som gruppene har tatt opp er selvfølelse, kropp og fordøyelse, gode og vonde følelser, tenner og ernæring. Oppleggene inviterer til dialog med barna og inneholder ofte musikk og motoriske elementer.

Nesse går siste året på barnehagelærerstudiet og synes det er nyttig å samarbeide med studenter fra andre profesjoner. I tillegg til å snakke om førstehjelp, kroppen og tenner har de også fokus på å sette grenser for egen kropp. 

– Barn tror gjerne at voksne vet alt og nærmest kan lese tankene deres. Hvis de har fortalt om noe som er galt til en voksen, og det ikke skjer noe, kan de tenke at det gjelder for alle voksne. Det er viktig å snakke mye om slike ting så det blir ufarlig å fortelle om overgrep, sier Nesse, til avisen. 

Forebyggende og helsefremmende

Samarbeid på tvers av profesjoner og tjenestenivåer innen helse- og sosialfag har hatt et økende fokus gjennom mange år, og tverrfaglighet er sentralt i forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge. Høsten 2019 har TVEPS 9 grupper som har tverrfaglig praksis i barnehage, - og det er stor interesse blant helseprofesjonene. 

I barnehagen skal barna blant annet lære om sunn mat og oppfordres til fysisk aktivitet og sunne levevaner. God helse er sentralt for barns utvikling og mestring, - og det gjør barnehagene til en god arena for helsefremmende arbeid.

TVEPS i barnehage er tidligere omtalt i Tidsskrift for norsk legeforening og på nettsiden barnehage.no

Vil du bli TVEPS-barnehage? Ta gjerne kontakt med oss i TVEPS.