Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

Formidabel effekt av læring på tvers

Studenter melder om høyt læringsutbytte etter tverrfaglig læring gjennom TVEPS. Høsten 2019 deltok 200 studenter i TVEPS-praksis.

Oppstartsmøte TVEPS på HVL, oktober 2019
Flere studenter enn noen gang deltar i tverrfaglig praksis gjennom TVEPS. Bildet er fra TVEPS oppstartsmøte i oktober 2019.
Foto/ill.:
Anders Bærheim, TVEPS

Hovedinnhold

I TVEPS trener vi sisteårs helse- og sosialfagstudenter fra 17 ulike studieprogrammer ved UiB og HVL i tverrfaglig samarbeid. Treningen foregår ved at vi sender studentene i tverrfaglige grupper ut på en rekke ulike praksisarenaer i Bergen, Askøy og Øygarden, der de enten skal utrede og skreddersy tiltaksplaner for bedre liv for to utvalgte pasienter/brukere av helsetjenester eller lage interaktive, pedagogiske opplegg om helse og livsmestring til barnehagebarn.

Høsten 2019 hadde vi flere nye rekorder og vi kan vise til en formidabel læringseffekt.

I løpet av høstsemesteret var hele 200 studenter i TVEPS-praksis hos oss, dette er nesten tre ganger så mange som i tidligere høstsemestre. Vi hadde også rekordmange praksisarenaer i sving; hele 30 arenaer tok til seg til sammen 47 studentgrupper. En av barnehagegruppene lagde et modig og ærlig pedagogisk opplegg av høy kvalitet til barnehagebarn, noe som Bergens Tidende skrev om: Blest om TVEPS i barnehage 

Etter endt TVEPS-praksis svarer alle studentene våre på spørsmål om læringsutbytte og skriver et refleksjonsnotat. Blant annet bruker vi det internasjonalt validerte spørreskjemaet Interprofessional Collaborative Competencies Attainment Survey som måler hvor gode evner til tverrprofesjonelt samarbeid studenten har før og etter deltakelse i tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Vi har beregnet effektestimatet Cohen’s D for studentenes svar på alle spørsmålene i dette skjemaet sett under ett. En Cohen’s D på < 0.5 anses som liten læringseffekt, Cohen’s D mellom 0.5 og 0.8 er medium læringseffekt, og Cohen’s D på > 0.8 anses som stor læringseffekt. I TVEPS er Cohen’s D for høst 2019 hele 0.96!

Dette og flere resultater som kan leses i semesterrapporten for høsten 2019, synliggjør hvorfor TVEPS er valgt som verktøy av UiB og HVL for å lære studentene tverrprofesjonelt samarbeid: TVEPS er et kostnadseffektivt undervisningsopplegg av begrenset omfang (20 timer) med dokumentert sterk effekt.

Vi i TVEPS gleder oss til den videre utvidelsen, fra høst 2020 er det 450 studenter pr semester i trening hos oss!