Hjem
Universitetshagene

Årringen

I Årringen kan du lese om plantesamlingene i Arboretet og Botanisk hage på Milde. Bladet har kommet ut hvert år siden 1997.

Årringen 2006-2013.
Foto/ill.:
Bjørn Moe

Hovedinnhold

En viktig del av arbeidet som utføres i Arboretet og Botanisk hage er å nå ut med informasjon om plantesamlingene. "Årringen" er en populærvitenskapelig publikasjon der vi skriver om samlingene og om arbeidet som utføres på Milde. Bladet inneholder også annet generelt stoff om botanikk, dendrologi og hagebruk. I hvert nummer blir det gjerne satt fokus på bestemte planter eller planteslekter, der vi redegjør for erfaringer med disse. Det kommer ut ett blad pr. år.

Årringen publiseres med støtte fra Arboretets venner, og bladet er gratis for medlemmene.

Eldre blader kan bestilles ved å kontakte Administrasjonen.

Redaksjonen tar gjerne imot manuskripter fra den som ønsker å bidra. Vi tar også inn spørsmål, reiseskildringer, leserbrev, bokmeldinger osv.

Årringen 2020-2021

Årringen 2019

Årringen 2018

Årringen 2016-2017

Download PDF

Årringen 2015

Download PDF

Årringen 2014

Download PDF

Årringen 2013

Download PDF

Årringen 2012

Download PDF

Årringen 2011

Årringen 2010

Årringen 2009

Årringen 2008

Årringen 2007

Årringen 2006

Årringen 2005

Årringen 2004

Årringen 2003

Årringen 2002

Årringen 2001

Årringen 2000

Årringen 1999

Årringen 1998

Årringen 1997