Hjem
Utdanning

Legeutdanning

Drømmer du om å bli lege? Da kan du ta legeutdanning ved å søke opptak til medisinstudiet.

Mange ønsker å ta legeutdanning. For å bli lege må du studere medisin. Bildet viser studenter kledd i sykehusuniformer som sitter på stoler ute i solen og tar en pause
LEGEUTDANNING: Etter fullført profesjonsstudium i medisin kan du jobbe som lege.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Hvis du ønsker å ta legeutdanning for å jobbe som lege, må du fullføre profesjonsstudiet i medisin, som vi tilbyr ved Universitetet i Bergen. Studiet tar mellom seks til seks og et halvt år.

Fullført profesjonsstudium gir deg autorisasjon som lege. Da kan du jobbe på sykehus, som fastlege, eller du kan spesialisere deg innenfor et fagfelt som for eksempel kirurgi, hjertesykdommer eller allmennmedisin.

Hva lærer du?

Når du tar legeutdanning vil du lære mye om hvordan kroppen og organene våre fungerer, og hvilke faktorer som påvirker helsen vår. Etter et fullført profesjonsstudium skal du ha tilegnet deg den kunnskapen og forståelsen som kreves for å kunne jobbe selvstendig som lege. Det vil si at du skal være i stand til blant annet å:

  • Bruke vitenskapelig baserte metoder for diagnostikk, behandling og forebygging av sykdom
  • Skape kontakt, trygghet og tillit i lege-pasient-forhold


Et krevende og spennende studium
Medisinstudenter har varierte studiehverdager med både praktisk og teoretisk undervisning, og det er lengre perioder med praksisutplassering på sykehus eller legekontorer allerede fra første året. Du vil møte pasienter tidlig i undervisningen og du vil få mulighet til å kunne spesialisere deg i ulike temaer.

Medisinstudiet har høye karakterkrav og er også et krevende studium. Du må forberede deg på lange dager på lesesalen eller på laboratoriet. Men vi kan tilby et spennende studie hvor du vil lære mye om deg selv.

Tilbyr flere helsefaglige studier 

Medisinsk fakultet tilbyr mange muligheter for å studere helsefag, som for eksempel:  


Se den fulle oversikten over alle studiene som er tilgjengelig på Det medisinske fakultet.

Søke opptak til studier

Når du skal søke høyere utdanning er det ulike prosesser avhengig av hvilket program du skal søke på og hvilket nivå det er på. Hovedreglene er at:

  • Samordna opptak koordinerer opptakene til profesjonsstudier, bachelorprogrammer og årsstudier 
  • For toårige masterprogrammer som krever en bachelorgrad eller tilsvarende fra før søker du direkte til fakultetet

Les mer om hvordan du søker opptak til studier ved Medisinsk fakultet.