Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeEUR101
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

EUR101 Innføring i europeisk historie og politikk er eit samarbeid mellom Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap og Institutt for samaliknande politikk. Emnet er sett saman av to hovuddeler:

1. Idear og førestillingar om Europa frå antikken til andre verdskrig.

2. Europeisk politisk historie og det europeiske integrasjonsprosjektet etter 1945.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjere greie for korleis idear og førestillingar om Europa har utvikla seg frå antikken til i dag.
 • gi oversyn over den moderne politiske historia i Europa med hovudvekt på det europeiska integrasjonsprosjektet frå 1945 til i dag.
 • gjere greie for det politiske systemet og dei sentrale politiske institusjonane i EU

Ferdigheiter

Studenten kan

 • diskutere den politiske historia i Europa med hovudvekt på det europeiska integrasjonsprosjektet frå 1945 til i dag
 • drøfte utfordringar og problem med det politiske systemet og dei sentrale politiske institusjonane i EU

Generell kompetanse

Studenten kan

 • diskutere og stille seg kritisk til fagstoff og fagleg argumentasjon

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminargrupper

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jamleg

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for samanliknande politikk, e-post: studieveileder@isp.uib.no.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  19.02.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  05.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted