Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Introduction to Integrated Development Planning with the Threshold 21 Model Framework

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.04.2018, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.04.2018, 14:00
  Trekkfrist
  02.04.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen