Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Partielle differensiallikningar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAT234
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)
 • Ressursar

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i utledninger og løsningsmetoder for partielle differensiallikninger. Emnet omfatter løsning av elliptiske, paraboliske og hyperboliske likninger. Sentrale løsningsmetoder som blir behandlet er Fourierrekker, konstruksjon av fundamentalløsninger og Greens funksjoner. Dessuten vil det gis en gjennomgang av maksimumsprinsipp, variasjonsregning, og anvendelser av Fouriertransformasjonen. I forbindelse med hyperboliske likninger vil karakteristikkmetoden og Hughensprinsippet bli dekket. Emnet inneholder også en innføring i distribusjonsteori og Sobolevrom, samt anvendelser på løsing av generelle elliptiske likninger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar (gyldige i to semester: inneverande + våren etter).

Undervisningssemester

Haust

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Gjennomføre utledninger av partielle differensiallikninger fra fysiske prinsipper.
 • Forstå den kvalitative forskjellen mellom elliptiske, paraboliske og hyperboliske likninger.
 • Forstå hvilke kombinasjoner av randkrav og initialverdier gir vel stilte problemer.
 • Forstå og skrive enkle matematiske bevis.
 • Anvende teoremer som viser konvergens av funksjonsfølger i forskjellige normer.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT131, MAT212

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.