For ansatte ved fakultetet

 • Opprykk til professor

  Årlig søknadsfrist 15. september

 • Mindre bilder: 
  Forskningstermin

  Den enkelte forsker skal levere egen søknad på instituttet innen 1. mai dersom det ikke er avtalt egne interne frister.

 • Mindre bilder: 
  Lokale lønnsforhandlinger

  Oppdaterte skjema til de lokale lønnsforhandlingene vil bli lagt ut i god tid før høstens forhandlinger.