Hjem
Aktuelt
Media City Bergen

– Klyngeeffekten er tydelig

Et halvt år etter at de første flyttet inn i Media City Bergen, er en rekke samarbeid mellom klyngpartnerne allerede etablert. Anne Jacobsen, leder av medieklyngen mener noe av det mest spennende og vellykkede er å koble forskning og utdanning med mediebransje og næringsliv.

Studenter
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Etter flere år med planlegging var det i november offisiell åpning av nærings- og kunnskapsparken Media City Bergen (MCB). UiB hadde da allerede vært på plass siden august med 250 studenter og ansatte. I MCB «bor» og samarbeider UiB med medieaktører og innovasjonsbedrifter som TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen, Vizrt og IBM.

– Det har faktisk mye å si at vi er under samme tak. Det er kortere vei mellom akademia og næring, og vi ser et klart utbytte av at industrien og bedriftene får gjort seg kjent med studentene, sier Anne Jacobsen, administrerende direktør for NCE Media, og leder av medieklyngen. 

– Det gir oss en tettere relasjon til hva som kommer ut av universitetet.

Mange samarbeidsavtaler med næringslivet

Trolig er nå rundt 50 større og mindre samarbeidsprosjekter på plass, og UiB er involvert i flere av dem. Det spenner seg fra deling av studiofasiliteter til hvordan roboter kan brukes av journalister. Her har vi samlet noen eksempler på samarbeid og forskning som skjer i MCB.

Det vil være mulig å få med seg noen smakebiter på konferansen Watching in the Media som i seg selv er et samarbeid og arrangeres av VisMedia ved institutt for informasjon og medievitenskap ved UiB og NCE Media den 20.mars.

– Møter industriens behov

UiB er i dag representert med rundt 250 studenter og ansatte i MCB. I tillegg til medieutdanningen er Læringslaben, som jobber med fornying av undervisning og formidling, å finne her. Fra de nye lokalene i MCB tilbyr Universitetet i Bergen nå seks studium i journalistikk, TV-produksjon og medie- og interaksjonsdesign. Studentene bruker de samme verktøyene som bransjen og tilbys praksis i redaksjonene, et samarbeid som bidrar til at utdanningen er i takt med bransjen og endrede medievaner.

– Vi ser at studentene og forskningen møter industriens behov. Det gir relevant og fremoverlent arbeidskraft og kompetanse. Vi ser også at studentene bidrar med ideer og inspirasjon, slik som når de nylig viste frem sine prototyper innenfor kunstig intelligens på en egen Student Show&Tell for resten av klyngepartnerne, sier Jacobsen.

Av fremtidige prosjekter det er knyttet stor interesse til er et senter for underøkende journalistikk som åpner våren 2018.  

– Utviklingen av miljøet knyttet til Media City Bergen er spennende. Bygget er i seg selv svært imponerende, men å se at det resulterer i samarbeid mellom klyngepartnerne er det tellende elementet, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

– Klyngetankegangen er å samle offentlige, private og akademiske aktører på et sted. Media City Bergen-suksessen viser at det fungerer!

Flere klynger under oppstart

Å etablere kunnskapsklynger er et ledd i UiB sitt mål om å utvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljø. Nå danner erfaringene fra MCB et viktig grunnlag for den pågående satsingen på klynger innenfor flere andre områder.

I tillegg til MCB, åpnet også Vestfløyen på Geofysen i 2017. Dette skal bli sentrum i en klimaklynge som samler forskere fra blant annet Bjerknessenteret og Geofysisk institutt ved UiB, samt Uni Research Klima.

Også arbeidet med en helseklynge nådde en viktig milepæl i 2017 med byggestart på Årstadvollen. Marineholmen fortsetter å utvikle seg som et kraftsentrum for marin forsking. Per i dag teller miljøet her mer enn 150 bedrifter, flere forskningsmiljø og tusenvis av mennesker som har sitt daglige virke på Marineholmen. Et av de nyeste tilskuddene er Veterinærinstituttet som i midten av februar flyttet inn i sine nye lokaler her.

Disse klyngene er på plass eller under planlegging:

– Under åpningen av MCB understreket daværende næringsminister Monica Mæland viktigheten av at UiB er en del av klyngen, og spådde at vi kom til å se fantastiske resultater her. Det er noen av disse reultatene vi nå begynner å se. Vi ser at ideer ved å utveksles kan bli langt flere og bedre, og vi skal ikke undervurdere kraften og effekten av det, sier rektor Olsen.