Hjem
Institutt for sosialantropologi
Møt våre masterstudenter

Henriette Kalsås Hansen - urbefolkning i Panama

- I tillegg til å få mange nye venner i masterkullet fikk jeg også bedre kjennskap til de ansatte og forskning ved instituttet, sier Henriette. Hun skriver om etnisitet og gruppeidentitet på en øy i provinsen Guna Yala i Panama.

Hovedinnhold

Selvstendighet, evne til å analysere og til å se enkeltmennesker og grupper ut fra deres egne forutsetninger. Dette er kvalifikasjoner som jeg tror bare kommer til å bli viktigere

År påbegynt grad: 2015

Faglig veileder: førsteamanuensis Iselin Åsedotter Strønen

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Etter endt bachelorgrad var jeg absolutt ikke ferdig med sosialantropologi! Å ta en master i sosialantropologi gir kunnskap og kvaliteter som jeg tror kommer til å bli nyttige i arbeidslivet. I tillegg er den selvstendigheten man får gjennom feltarbeidet helt unik – det å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt på egenhånd er krevende, men man lærer utrolig mye i prosessen!

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Overgangen fra bachelor til master-programmet gikk veldig fint. I tillegg til å få mange nye venner i masterkullet fikk jeg også bedre kjennskap til de ansatte og forskning ved instituttet.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Selvstendighet, evne til å analysere og til å se enkeltmennesker og grupper ut fra deres egne forutsetninger. Dette er kvalifikasjoner som jeg tror kommer til å bli viktigere sett i dagens lys.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
Bacheloroppgaven min hadde tittelen «modernitet i peruansk Amazonas: asfalt, makt og kulturell konnektivitet», og omhandlet forholdet mellom veiforbindelse og ideer om modernitet. Interessen for temaet ble trigget av byen Iquitos i Peru, som er verdens største by uten veiforbindelse.

Hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg har gjort et relativt «klassisk» feltarbeid blant urbefolkning på en øy i provinsen Guna Yala i Panama. Her studerte jeg etnisitet og gruppeidentitet, og hvordan ideer om normalitet formes innenfor de lokale rammene. Jeg har også sett på hvordan disse konseptene endrer seg i takt med samfunnsendringer, og hvilke virkemidler som benyttes for å opprettholde og forsterke gruppeidentitet i en moderniseringsprosess. Temaet endret seg litt underveis. Jeg har alltid interessert meg for urbefolkning, dermed ble det naturlig at jeg valgte et slikt feltarbeid når jeg først fikk sjansen. Jeg hadde også reist i Guna Yala noen år tidligere og det er jo et utrolig fascinerende sted! Og så har jeg en forkjærlighet for Latin-Amerika!

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Mitt beste minne fra studietiden på master så langt er halvåret med feltarbeid og den mestringsfølelsen jeg fikk når jeg opplevde å faktisk få det til! Feltarbeidet mitt var utfordrende på mange måter, men mye ble glemt i de øyeblikkene hvor jeg følte meg som en mini-antropolog! Menneskene jeg møtte inkluderte meg også i deres hverdag og ritualer fra første dag, jeg er utrolig takknemlig for alle på øyen og måten de integrerte meg i samfunnet på. I tillegg kommer fine stunder med flotte medstudenter! Diskusjoner om antropologi, fagutvalg, fest og moro (og litt fortvilelse) har vært med på å skape en utrolig bra studietid.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Ved å ta en master i sosialantropologi får man virkelig prøvd seg! Seks måneder med individuelt feltarbeid er absolutt et stort pluss. Prosessen fra prosjektskisse til ferdig resultat er også bygget på egen forskning og egne observasjoner og det er ekstra gøy!

Har du tips til ferske masterstudenter?
Tenk godt gjennom hva og hvor du ønsker å studere. Velg et felt hvor du tror du har mulighet til å innhente god data, det lønner seg i lengden. Språk er også en faktor som er viktig å tenke på - jeg snakker spansk og er veldig glad for at jeg valgte et felt hvor jeg hadde god kommunikasjon med informantene mine. Hiv deg ut i det og ha det gøy underveis i løpet (og husk at det er lov å endre tematikk også på felt)!

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Etter mastergraden håper jeg på å få en relevant jobb hvor jeg kan bruke kunnskapen jeg har tilegnet meg under utdannelsen. Å få lov til å drive med forskning er kanskje drømmejobben?