Hjem
Institutt for sosialantropologi

Suzanne Michelle Rødseth - gjenbruk og ressurser på Cuba

Ressurser for noen, søppel for andre. Med en cubansk paraplyreparatør som utgangspunkt ser Suzanne nærmere på gjenbruk, hva slags kunnskap man har om materialer og hva slags verdi kunnskapen har i sin masteroppgave.

Hovedinnhold

Det er fint å endelig ha eget materiale å skrive om

År påbegynt grad: 2015

Faglig veileder: førsteamanuensis Bjørn Enge Bertelsen

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
For meg er det perfekt å kunne kombinere 'hands on' erfaring med dypdykk i teori om samme tema.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Tiden fra jeg begynte på masterprogrammet til jeg plutselig var alene i felt gikk veldig fort. Jeg fikk heldigvis mer mestringsfølelse av å klare meg selv etter hvert. Det er fint å endelig ha eget materiale å skrive om.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Når vi får servert en enkel forklaring på hvordan noen er og hvorfor de gjør det de gjør vet vi at det er verd det å undersøke nærmere. Jeg får erfaring med å undersøke en situasjon direkte og ta hensyn til mange faktorer som kan være viktige for å forstå både deler og helhet.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skrev om hvem som kan se materialer som ressurser i stedet for søppel og hvordan noen antropologer har fremstilt valget til mennesker som plukker søppel ulikt om de har ulik økonomisk bakgrunn.

Hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skriver om en paraplyrepratør på Cuba og hva som kan være felles ressurser i hans nabolag. Jeg undersøker hva slags kunnskap han har om materialer og hva slags verdi kunnskapen har i fellesskapet. I tillegg skriver jeg om sorgen etter Fidel Castros død og hva folk på Cuba sier om fremtiden. Jeg ville skrive om gjenbruk på Cuba fordi jeg er interessert i hva som kan være ressurser, jeg fant lite litteratur om gjenbruk da jeg skrev bachelor og på Cuba har import vært veldig begrenset slik at å kjøpe nye ting har vært vanskelig.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Å rusle ut i en by på Cuba og ha alle muligheter åpne.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Hvis de er nysgjerrige på andre mennesker og steder, hvis de liker å gruble over ting som virker hverdagslig og hvis de tror vi trenger å forstå hverandre bedre så bør de ta en master i sosialantropologi.

Har du tips til ferske masterstudenter?
Snakk med andre masterstudenter, skriv med oss og andre på instituttet, møt opp på det fagutvalget og Kula kula arrangerer. Du trenger ikke å klare alt alene.

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Uæ! Jeg har utsatt ganske lenge å se på jobbmarkedet. Jeg håper jeg får mulighet til å gjøre feltarbeid igjen. Jeg har heldigvis lært å reparere paraplyer så kanskje jeg kan starte opp for meg selv.