Hjem
Institutt for sosialantropologi

Marte Knudsen - unge Bernie Sanders-tilhengere i USA

Marte har alltid vært interessert i amerikansk politikk. Hun fulgte fascinert med på all støtten som ble mobilisert for Sanders under nominasjonsvalget mot Clinton, nå er disse engasjerte unge menneskene Martes informanter. - Etter at Trump vant presidentvalget ble naturlig nok temaet mitt enda mer aktuelt, sier hun.

Hovedinnhold

Det å sette seg inn i hvordan andre mennesker lever og tenker, og stadig få sine egne antagelser utfordret er uvurderlige egenskaper for å kunne bli en god antropolog

År påbegynt grad: 2016

Faglig veileder: førsteamanuensis Tone Bringa

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Grunnen til at jeg valgte å ta en mastergrad i sosialantropologi vil jeg si er fordi jeg har en stor interesse for hvordan ulike mennesker lever i ulike deler av verden. Det at masterprogrammet ved UiB var lagt opp slik at man skulle tilbringe et semester på et selvvalgt sted og studere et selvvalgt tema var definitivt den avgjørende faktoren for at jeg valgte å søke meg inn på masterprogrammet i sosialantropologi.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vil jeg si har vært veldig positiv! Som masterstudent har man mer autonomi og tettere kontakt med medstudenter og faglige ansatte, noe som jeg personlig har satt veldig stor pris på.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Den viktigste kompetansen man tilegner seg som masterstudent i sosialantropologi vil jeg si er alle erfaringene man får ved å være i felt. Det å sette seg inn i hvordan andre mennesker lever og tenker, og stadig få sine egne antagelser utfordret er uvurderlige egenskaper jeg mener er sentrale for å kunne bli en god antropolog.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
Bacheloroppgaven min var en komparativ studie av to indre bymiljøer i USA, og hvordan man i slike tøffe og krevende miljøer må presentere et selv som er verdig respekt for å kunne overleve, altså at respekt blir en viktig sosial ressurs å ha for å overleve hverdagslivet i slike miljøer. Grunnen til at jeg valgte dette temaet er fordi jeg alltid har vært interessert i livet i indre bymiljøer i USA.

Hva skal du skrive masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg er for tiden på feltarbeid i New England regionen i USA, og i masteroppgaven min skriver jeg om unge Bernie Sanders tilhengere, og hva de gjør nå i det nåværende politiske klimaet. Etter å ha fulgt nøye med på nominasjonsvalget mellom Clinton og Sanders til Det demokratiske partiet i fjor vår så var jeg veldig opptatt av hva som skjedde med alle de som mobiliserte til støtte for Sanders under valgkampen i tiden etter han tapte nominasjonen. Derfor valgte jeg dette temaet som grunnlag for masteroppgaven min. Jeg var veldig interessert i å se på aktiviteten på venstresiden, og etter at Trump vant presidentvalget i november så ble naturlig nok temaet enda mer aktuelt.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Lange, men sosiale dager på lesesalen i 8.etasje!

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Nye søkere bør velge master i sosialantropologi fordi det gir deg en unik mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema hvor som helst i verden!

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Planen etter fullført mastergrad er å enten gå videre til PhD-studier, eller jobbe med noe innenfor politikk. Eller begge deler!