Hjem
Institutt for sosialantropologi
Møt våre masterstudenter

Julie Kobashi Berrum - ugifte mødre i Marokko

Gjennom antropologien har Julie smeltet sammen alle sine nærmeste interesser, både på det faglige og personlige plan: språk, teater, kjønn, etnisitet, innvandring. Spesielt franskkunnskapene kom godt med under feltarbeidet i Casablanca.

Hovedinnhold

Denne første tiden var veldig intens, og jeg husker at det nesten føltes som om jeg var forelsket!

År påbegynt grad: 2015

Faglig veileder: professor Anh Nga Longva

Hvor tok du bachelorgraden din?
Jeg tok den her! På UiB. Veldig glad for at jeg gjorde det. Hadde Tone Bringa som veileder, og det var veldig bra.

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Jeg bestemte meg for å ta en master i sosialantropologi etter at jeg fullførte SANT105 Maktens uttrykk og tilsløringer. Det var da jeg innså at jeg ønsket å bli sosialantropolog, og at jeg selv også hadde lyst til å dra på feltarbeid. Fra før hadde jeg allerede fullført en bachelorgrad i fransk og var nettopp kommet hjem fra utveksling. Jeg hadde tatt et etnologifag i Frankrike, som fikk meg til åpne øynene for et helt nytt fag. Da jeg kom hjem den høsten tok jeg to ekstra fag i sosialantropologi, deriblant SANT105 og da forstod jeg at antropologi faktisk kan være en utrolig viktig kompetanse å ha, nettopp på grunn av metoden og hvilke data den kan gi i forhold til de andre samfunnsvitenskapene.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
I forhold til arbeidsmengden og slike ting, er det selvsagt annerledes på master enn på bachelor. Man må jo bli vant til å bli mer og mer selvstendig i løpet av studieløpet og på master kan man jo si at dette topper seg, spesielt med tanke på at man som antropologistudent til og med må oppholde seg omlag 6 mnd. i felt alene. Det er ikke særlig lenge siden jeg begynte å skrive oppgave, så kan ikke si for mye om hvordan jeg synes dette går ennå. Men synes det er en bra lagt opp mastergrad med teorifag første semester før feltarbeid, oppfulgt av selve feltarbeidet med to semestre til skriving avslutningsvis. Tror vi faktisk har det en del bedre enn masterstudenter fra enkelte andre land.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
For meg har alltid antropologi handlet om mer enn bare det å skulle få en jobb etterpå, eller å bli flink til å skrive akademisk. For meg er antropologi en slags kunstutøvelse, slik jeg leste i en artikkel om Andrew Lattas i høst. Det blir en slags øvelse i prøve å sette seg inn i den andre personens/gruppens oppfatning av livet, nesten som om når en skuespiller prøver å innstudere en ny rolle. Det at vi skriver om dem og vier dem så mye tid og ressurser faktisk beriker dem også, og ikke bare faget vårt.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skrev om norsk-iranere, deres innvandringsnarrativ og om hvordan det å bli sett på som innvandrere av det norske majoritetssamfunnet påvirker deres syn på hverandre så vel som andre grupper innvandrere. Jeg valgte faktisk temaet fordi jeg hadde noen iranske kamerater som egentlig befant seg i veldig ulike situasjoner, men som var venner allikevel. De virket også alltid så opptatt av å oppføre seg veldig "skikkelig" rundt meg. Det fikk meg til å bli nysgjerrig på gruppen som helhet, iranernes historie, og de relasjonelle tendensene både innad og utad i gruppen.

Hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skriver om ugifte mødre i Marokko (Casablanca) og om hvordan de blir oppfattet i en marokkansk kontekst. Jeg møtte mødrene som ble mine informanter på en organisasjon som tilbyr disse kvinnene arbeidsplass og barnehage til barna deres. Jeg kommer nok derfor også til å skrive en god del om metodologiske utfordringer og om det å ha en hel organisasjon som felt. Jeg valgte dette temaet fordi jeg hadde lyst til å gjøre feltarbeid i MØNA, få brukt fransken min og fordi jeg har hatt to store interesser så langt innenfor sosialantropologi, nemlig innvandring/etnisitet og kjønn. Jeg skrev om innvandring/etnisitet i bacheloroppgaven, så nå ville jeg prøve meg på dette med kjønn.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Det må klart være den første tiden jeg tilbragte sammen med mine ferske informanter på organisasjonen i Casablanca. Det var varme fine dager, og vi satt mye ute og jobbet eller pratet. Denne første tiden var veldig intens, og jeg husker at det nesten føltes som om jeg var forelsket! Da slo det meg også det vanlig forelskelse egentlig dreier seg om, et brennende ønske om det å selv bli bekreftet av noen andre. Dersom man får en slags bekreftelse, går det heldigvis over til noe annet og mer stabilt, slik at man kan slappe mer av, bli tryggere på hverandre og se ting en del klarere...

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
For å lære mer om verden på et litt dypere plan! Det er jo ikke til å stikke under en stol at det virker som om verden trenger like mye og kanskje mer antropologisk kompetanse nå enn noensinne før. Det å 100 % forstå seg på en annen kultur eller noe annet menneske for den sakens skyld, er selvsagt ikke egentlig oppnåelig og som antropolog kommer man alltid til å gjøre mye feil, men det er en utrolig fin ting å strekke seg til å forstå mer. Antropologi på masternivå blir nesten like mye et selvstudium som et studie av andre Det er jo også mange spennende ting man kan jobbe med videre dersom man velger denne retningen. Som f.eks forskning, internasjonalt organisasjonsarbeid eller arbeid med f.eks flyktninger eller andre utsatte grupper. 

Har du tips til ferske masterstudenter?
Velg et felt (en gruppe), tema eller region som du virkelig har stor interesse for og som du brenner for. Tenk over hvilke interesser du har hatt tidligere i faget, hvilke språk og andre interesser du kanskje har som kan kombineres med feltet ditt. Jeg vil også anbefale å kanskje dra et sted hvor du kan se for deg å kunne forstå deg på folk, som f.eks fordi du snakker lokalspråket, har vært der før, eller kan en del om det stedet. Dette er bare et tips basert på egne erfaringer, som man selvfølgelig må se helt an selv.

Har du vært på utveksling? Hvordan var det? Hva lærte du?
Jeg dro på utveksling (Erasmus) til Strasbourg, Frankrike siste året av bachelorgraden min i fransk via HF. For det første var jo utvekslingen på nesten et helt år, så det er jo også derfor jeg kan snakke flytende fransk nå, så det er jo selvsagt det jeg formelt sett kan slå i bordet med etter denne erfaringen. Selv om jeg var mye mer alene enn det jeg var vant med hjemme, fikk jeg også lære mye om meg selv gjennom andre under oppholdet mitt her. Allikevel må jeg si at jeg tror det er mange hyggeligere eller enklere måter å utføre en utveksling på enn den jeg valgte som f.eks ved å reise ned med andre fra kullet, men da hadde jeg nok heller ikke fått praktisert språket så mye som jeg gjorde.

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Jeg kunne tenke meg å søke jobber som har med flyktningarbeid eller organisasjonsarbeid å gjøre. Men jeg kunne forsåvidt også tenke meg å jobbe i museumsbransjen. Det virker veldig spennende å f.eks utarbeide dagsaktuelle temautstillinger og å puste nytt liv inn i gamle museumsbygg. Men utenom det må det også nevnes at jeg ellers i studietiden har drevet mye med teaterkunst og skuespill, og er nok også veldig interessert i å evt. sette inn noen siste studieår for å kunne ha anledning til å jobbe mer proffesjonelt med dette i fremtiden i tillegg. For meg er antropologi og teater litt to sider av samme sak, og dette slår meg kanskje som hovedgrunnen til at jeg falt for antropologien i utgangspunktet.