Hjem
Institutt for sosialantropologi
møt våre masterstudenter

Erik Nordnes Einum - identitetspolitikk blant LGBTQ-miljøet i New York, USA

Erik syntes identitetsbegrepet var flyktig og vanskelig å gripe tak i. Han skrev derfor bacheloroppgave om temaet for å bli klokere på saken. Det gjorde ham godt rustet til feltarbeidet han nå utfører i LGBTQ-miljøet i New York. - Jeg har alltid syntes politisk antropologi er spennende, og samspillet mellom identitet, politikk og samfunn er spesielt interessant.

Hovedinnhold

Det er noe helt annet å arbeide med et masterprosjekt enn en bacheloroppgave, men det har vært god informasjon om oppbygging, gjennomføring og proff veiledning underveis

År påbegynt grad: 2017

Faglig veileder: professor Tone Bringa

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Jeg valgte en mastergrad i sosialantropologi fordi jeg ønsket å kjenne på "feltfølelsen", og utarbeide mitt eget forskningsprosjekt. En mastergrad i sosialantropologi tilbyr en helt unik mulighet til å gjøre et selvstendig feltarbeid, i et selvvalgt tema og region som du har interesse for!

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Jeg syns overgangen har vært veldig grei og utfordrende til tider, men med veldig god støtte hos forelesere, stab og medstudenter har det gått veldig fint. Det er noe helt annet å arbeide med et masterprosjekt enn en bacheloroppgave, men det har vært god informasjon om oppbygging, gjennomføring og proff veiledning underveis.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Det er mange gode kompetanser man tilegner seg, men vil gjerne trekke frem evnen til å utarbeide et realistisk og gjennomførbart prosjekt samt kritisk tenkning. Samtidig lærer man å være analytisk, arbeide selvstendig og kunne sette seg inn i andre menneskers situasjon. Teamwork er en annen viktig kompetanse man får underveis, med tanke på at feltarbeid er et konstant samarbeid med samtalepartnerne dine, og det burde ikke gå ubemerket forbi!

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
I bacheloroppgaven min skrev jeg om hvordan konseptualisering og bruk av identitetsbegrepet i etnografiske tekster kan påvirke kunnskapen som produseres om de menneskene vi skriver om, og hvordan det kan være problematisk. Det gjorde jeg gjennom et komparativt perspektiv og analyse av muslimsk identitet, ved å benytte empiriske eksempler fra Midtøsten og Sørøst-Asia. Fremdeles litt usikker på hvorfor jeg valgte nøyaktig dette temaet, men var nok fordi jeg syns identitetsbegrepet har vært veldig flyktig og vanskelig å gripe tak i. Samtidig ønsket jeg å skrive en teoretisk og analytisk utfordrende oppgave. Bacheloroppgaven gav meg muligheten til å utforske dette temaet i dybden, og har gitt meg et solid grunnlag for å forstå identitetsbegrepet bedre.

Hva skal du skrive masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Våren og sommeren 2018 er jeg på feltarbeid i New York og følger sosiale bevegelser i LGBTQ-miljøet, hvor jeg utforsker den politiserte dimensjonen av hverdagslivet deres. Med LGBTQ mener jeg lesbiske, homofile, bifile, transkjønnede og andre som ikke identifiserer seg som heterofil eller ett spesifikt kjønn. Jeg har alltid syntes politisk antropologi er spennende, og samspillet mellom identitet, politikk og samfunn er spesielt interessant. Samtidig skjer det politiske endringer i USA og andre steder i verden, som utfordrer ideer om det progressive, demokrati og samfunnsborgerskap. 

USA har hatt en økning i antall anti-LGBTQ motiverte drap, med rekordhøye tall fra 2017 spesielt i statene Texas og New York. Samtidig er det en nedgang i aksept av LGBTQ personer hos den generelle befolkningen i USA. I tillegg er LGBTQ's den minoritetsgruppen i USA som er mest utsatt for eksplisitt diskriminering og hatkriminalitet. Min hovedinteresse er å undersøke hvordan deler av den "skeive" sosiale bevegelsen jobber for å fremme sosial rettferdighet på bakgrunn av dagsaktuelle utfordringer som LGBTQ personer møter i dagens USA og utfordre tattforgittheter knyttet til feltet mitt.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Lange dager med herlige venner på lesesalen! Og det faktum at jeg faktisk bor i New York.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Fordi det er en unik mulighet, som vil gi deg uvurderlig kunnskap og erfaringer du ikke vil få andre steder.

Har du tips til ferske masterstudenter?
Start gjerne litt tidlig å tenke på hva du eventuelt vil skrive om, og velg av interesse.

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
I utgangspunktet ønsker jeg å ta en PhD-utdanning, men man vet aldri. Kanskje det dukker opp andre muligheter før den tid.