Hjem
Institutt for sosialantropologi
Møt våre masterstudenter

Charlotte Eskedal Nybråten - frivillighet og etniske minoriterer

Charlotte har alltid vært interessert i flyktningtematikk, og skrev bacheloroppgave om ventetiden på asylmottak. Hun valgte å gjøre feltarbeid på frivillig arbeid blant etniske minoriteter. I dag har hun fått drømmejobben, selv før graden er fullført.

Hovedinnhold

Med en mastergrad i sosialantropologi og arbeidserfaring mener jeg at jeg er et scoop for eventuelle fremtidige arbeidsgivere.

År påbegynt grad: 2016

Faglig veileder: professor John Knudsen

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Jeg bestemte meg for å ta master allerede i første semester. Jeg har en nær vennine som skrev master da jeg startet på studiet, og jeg var på besøk hos henne i tre uker når hun var på feltarbeid i San Fransisco. Jeg fikk på den måten et innblikk i hvordan det var å være masterstudent, og begynte da å se frem til å kunne gjenomføre mitt eget studie av selvvalgt tema. Noe annet som fasinerte meg med masterprogrammet i sosialantropologi var hvor fritt man står til å velge tema. Ingenting er utilgjengelig, og det er et fag som lett lar seg kombinere med for eksempel politisk eller humanitært engasjement i den forstand at man kan forske på, og skrive om, noe man virkelig brenner for.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Det var en etterlengtet overgang med mye tettere oppfølging fra administrasjonen og professorer. Jeg husker vi alle på mitt kull var svært positivt overrasket over alle ressursene vi plutselig hadde tilgjengelig. Vi gikk fra å være 40-50 BA-studenter med svært lite kontakt med instituttet og foreleserne, til å være 12 studenter med tre professorer som undeviste i to emner, i tillegg til personlig veiledning fra veileder.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Jeg har helt klart blitt flinkere til å jobbe selvstendig og å tørre og oppsøke situasjoner jeg ellers ville unngått. Når man oppsøker et fremmed felt for å prøve og forstå menneskene som er en del av det feltet, sier det seg selv at en del kleine situasjoner vil oppstå. De opplevelsene som i felt opplevdes som ukomfortable og flaue er i dag de hendelsene jeg husker best, og det er en god erfaring å ta med seg videre.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg skrev BA-oppgave om ventetiden på asylmottak, og brukte Victor Turner for å argumentere for at ventetiden kan defineres som en liminal fase. Jeg hadde planer om å skrive om flyktninger på mottak helt fra jeg startet på sosialantropologi, og etter hendelsene høsten 2015 fikk dette temaet fornyet relevans. Jeg ønsket i utgangspunktet å jobbe videre med denne tematikken i min masteroppgave, men min veileder fikk meg til å reflektere over hvor mange mennesker, fra ulike disipliner, som ønsket å snakke med disse menneskene som nettopp hadde opplevd sitt livs trauma, og at det ikke var helt uproblematisk å grave i deres følelsesliv.

Hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Da jeg valgte å gå bort i fra mitt opprinnelige tema, var min veileder opptatt av at jeg fortsatt skulle skrive om noe som interesserte meg, og jeg var da tydelig på at det var to ting jeg kunne tenke meg å skrive om; etninske minoriteter og frivillig arbeid. Etter litt frem og tilbake fant jeg ut at disse to temaene kunne kombineres, og jeg endte opp med å studere mennesker som jobber som frivillig i relasjon til etniske minoriteter.

Jeg ønsket å forstå hva som var årsaken til at innbyggerne i Norge er noen av de menneskene som bruker mest tid på frivillig arbeid i hele verden. I tillegg ønsket jeg å studere hvilke type mennesker som jobber som frivillig i relasjon til etniske minoriteter, og om deres sosioøkonomiske bakgrunn spiller noen rolle i deres valg av frivillig arbeid/aktivitet. Jeg studerte frivillige tilknyttet tre organisasjoner i Norge, og fikk i løpet av 6 måneder et godt innblikk i deres hverdag, samt en god forståerlse av det frivillige arbeidet som utføres på feltet jeg er opptatt av.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Jeg kan ikke trekke frem et øyeblikk, men jeg vil nok aldri glemme hvor imponert jeg ble, og fortsatt er, over alle de frivillige jeg har fått observere i løpet av feltarbeidet mitt.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Fordi du som masterstudent i sosaialantropologi kan studere (nesten) akkurat hva du vil.

Har du tips til ferske masterstudenter?
Nyt de siste to årene av studietiden, snart må du ut i jobb og stå opp tidlig hver dag ...

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Jeg er så heldig at jeg fikk drømmejobben, som miljøterapeut på en frivillig organisasjon, rett etter feltarbeidet. Det gjør at stresset knyttet til å få jobb etter studiene er fulstendig borte, men til gjengjeld må jeg skrive masteren min ved siden av en 80% jobb. Jeg har planer om å fortsette i denne jobben så lenge jeg synes det er gøy og utfordrende. Etter det er jeg ikke bekymret. Med en mastergrad i sosialantropologi og arbeidserfaring mener jeg at jeg er et scoop for eventuelle fremtidige arbeidsgivere.