Hjem
Institutt for sosialantropologi
møt våre masterstudenter

Jenny Jomisko de Figueiredo - flyktninger i Sør-Italia

Jenny gjorde feltarbeid i Badolato, en landsby i Sør-Italia. Der undersøkte hun praksiser av gjestfrihet og integrering blant flyktninger og den italienske lokalbefolkningen. - Jeg syntes idéen om et lite samfunn der immigrasjon blir sett på som noe positivt, og ikke en byrde, var spennende, sier hun.

Hovedinnhold

Ved å gå videre på masterprogrammet får man sjansen til å knytte et enda sterkere bånd til instituttet, og det er veldig stas - både faglig og sosialt sett!

År påbegynt grad: 2018

Faglig veileder: Marianna Betti

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
En mastergrad i sosialantropologi tilbyr en kombinasjon av teori og praksis, så etter å ha vært storfornøyd med bachelorprogrammet, ville jeg ikke gå glipp av sjansen til å gjøre mitt eget feltarbeid på master!

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
For meg føltes overgangen fra bachelor- til masterprogrammet veldig riktig, som en selvfølgelig forlengelse fra bachelorprogrammet. Ved å gå videre på masterprogrammet får man sjansen til å knytte et enda sterkere bånd til instituttet, og det er veldig stas - både faglig og sosialt sett!

Selv om jeg til tider syntes det var litt skummelt å utvikle mitt eget forskningsprosjekt for første gang, fikk jeg en enorm mestringsfølelse av å gjennomføre det. Og siden man jobber så tett med veileder, var det alltid støtte å hente. Jeg hadde Marianna Betti som veileder på bacheloroppgaven. Vi jobbet så bra sammen at vi valgte å fortsette samarbeidet, så nå er hun veilederen min på masterprogrammet også.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
I etterkant av feltarbeidet har jeg blitt mer selvsikker og selvstendig som følge av å bo alene i fremmede omgivelser og måtte løse uvante problemstillinger på stående fot. I løpet av feltarbeidet knyttet jeg sterke bånd til mennesker som kommer fra totalt annerledes livssituasjoner enn meg, og det har gitt meg en styrket kulturell kompetanse som jeg har fått nytte av etterpå.

Siden jeg gjorde feltarbeid med afrikanske migranter fra ulike land, har jeg fått økt innsikt i de ulike problemstillingene som flyktninger og migranter møter i hverdagen. Nå som jeg er i skrivefasen, vil jeg si at evnen til å skrive akademisk om selverfarte opplevelser har vært det mest interessante å lære.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
I bacheloroppgaven min skrev jeg om forholdet mellom immigranter, italienske borgere og staten i Roma. Jeg valgte å skrive om immigrasjon fordi jeg ville lære mer om et aktuelt og viktig tema. Etter å ha bodd i Roma i en periode, ble jeg interessert i å lære mer om Italia, og da ble det nærliggende å skrive om migrasjon i Italia på bacheloroppgaven min.

Hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Masteroppgaven min handler om det sosiopolitiske møtet mellom lokalbefolkningen og afrikanske migranter i en sør-italiensk landsby kalt Badolato. Under feltarbeidet mitt så jeg på prosesser av fremmedgjøring, gjestfrihet, integrering og kulturutveksling mellom de afrikanske migrantene, de lokale italienere og til dels turistene i landsbyen.

Badolato er kjent for å ha ønsket velkommen flyktninger siden 1990-tallet, da de tok imot en båt med kurdiske flyktninger i 1997 uten at det enda fantes noen fastsatte prosedyrer for å akkommodere flyktninger. Mottagelsen av kurderne satte i gang en integreringsprosess som fortsatt synes i dagens integreringspolitikk i Badolato. Jeg valgte å skrive om denne landsbyen fordi jeg syntes idéen om et lite samfunn der immigrasjon blir sett på som noe positivt, og ikke byrde, slik media ofte omtaler migranter som, var spennende.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Utover de utallige fine øyeblikkene jeg delte med informantene mine under feltarbeidet, som da jeg var med på fasting og bønn under den islamske høytiden Ramadan, så må jeg si at lunsj med de andre masterstudentene har vært høydepunktet i skrivehverdagen.

Har du tips til ferske masterstudenter?
Ikke stress med å velge tematikk til feltarbeidet ditt - veien blir som kjent til mens man går, og så lenge du skisserer potensielle forskningsspørsmål og antropologiske tilnærminger som kan være aktuelle, så vil de menneskene du omgir deg med under felt til syvende og sist avgjøre hva som blir relevant å skrive om!