Hjem
Institutt for sosialantropologi
Møt våre masterstudenter

Emma Louise Solheim - koreansk identitet

Emma skriver masteroppgave om hvordan koreansk identitet kommer til utrykk gjennom blant annet utseende og hvorfor det kan være vanskelig å passe inn om man ikke følger de snevre retningslinjene for den "rette måten å være koreansk på".

Hovedinnhold

Når man tar master skal man bestemme mye selv som betyr at du må kunne ta valg, gjøre grundig research og tørre å utfordre deg selv.

År påbegynt grad: 2021

Faglig veileder: førsteamanuensis Jon Henrik Ziegler Remme 

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?
Etter et valgfag i sosialkunnskap fikk jeg øynene opp på at samfunnsviten var noe for meg. Etter å ha lest gjennom de ulike tilbudene til UiB var det Sosialantropologi som fristet mest, noe som viste seg å være rett valg fordi jeg følte meg hjemme der med en gang.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg utforsket hva som skulle til for at Latinx elever lykkes med utdanning i USA. Dette valgte jeg delvis fordi jeg visste det fantes en del litteratur om det og at jeg er interessert i pedagogikk og inkludering.

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Jeg skjønte tidlig at antropologi passet meg veldig godt og var derfor tidlig ute med å tenke at jeg ville gå videre med mastergrad. Det er på masternivået man endelig får dratt på felt og prøve seg med de metodene man har lært om i teorien.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
I begynnelsen var det litt skummelt fordi jeg ikke lenger hadde de gamle studievennene mine med meg, men kullet vårt kom fort godt overens. Man får mer en klasse-følelse siden man ikke lenger er så mange studenter samtidig som man får et nærmere forhold til de ansatte på instituttet. Det er utfordrende å velge mer selv hvor man fokuserer tiden sin, men veldig givende å se at man får det til.

Hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg var på feltarbeid i Seoul, Sør Korea hvor jeg originalt hadde tenkt å se på transformasjon av kropp. Det viste seg å være utfordrende å komme i kontakt med lokalbefolkningen i en stor by når jeg ikke hadde et fast/begrenset sted å forholde meg til. Nå fokuserer jeg på hvordan Koreansk identitet kommer til utrykk gjennom blant annet utseende og hvorfor det kan være vanskelig å passe inn om man ikke følger de snevre retningslinjene for den "rette måten å være Koreansk på". Dette gjorde at jeg kunne bruke mer av mine egne erfaringer også og passet bra med at jeg er interessert i identitet. Med tanke på hvor stork makt Koreansk pop-kultur har fått de siste årene tror jeg det er viktig å forstå mer om dette landet. Jeg håper å kunne få sagt litt om den bevisste bruken av soft power som har ledet til den nåværende populariteten av ulike Koreanske produkter og media.

Hvordan har koronapandemien påvirket ditt masterprosjekt?
Det var mye usikkerhet rundt om jeg fikk reist på felt på grunn av pandemien, men jeg fikk reist med turistvisum og hadde et opphold på karantenehotell når jeg kom frem. Under hele oppholdet mitt var det pålagt maskebruk som gjorde at jeg nesten aldri så folk sine ansikter ordentlig med mindre vi delte et måltid eller hadde blitt gode venner. Dette var veldig spesielt og gjorde det desto vanskeligere å skulle komme i kontakt med fremmede.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Når man tar master skal man bestemme mye selv som betyr at du må kunne ta valg, gjøre grundig research og tørre å utfordre deg selv. Det å kunne sette sammen et prosjekt og så gjennomføre er en god ting både for selvtilliten og CVen. Du bygger videre på evnen til å finne god litteratur og hvordan lese deg opp på en effektiv måte. Seminarene vi har sammen gjør deg også god på å skrive og å gi konstruktive tilbakemeldinger til hverandre.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Så langt har jeg opplevd både mørke og lyse punkter, og det tror jeg gjelder de fleste. Det er for meg noe spesielt med når man har aha-øyeblikk på noe som har vært vanskelig, spesielt om man får gode tilbakemeldinger fra de rundt seg. Det er lett å gå seg litt vill men også utrolig deilig når ting faller på plass.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Antropologi er et veldig bredt fag men mange veier å gå. Om du syns det har vært kjekt så langt med bachelor så vil du nok også trives med master hvor du får muligheten til å gjøre dypdykk i de tingene som du selv syns er mest spennende. En master gir deg mange gode erfaringer å ta med videre både som person og arbeidssøker.

Har du tips til ferske masterstudenter?
Tenk deg nøye om når det kommer til hva du vil skrive om. Det kan være like vanskelig å tenke snevert nok som bredt nok. Noe som er mer konkret er gjerne lettere, men det viktigste er at du utforsker noe du genuint bryr deg om. Selv på de tunge dagene kan man finne motivasjonen igjen dersom du har valgt noe som engasjerer deg.

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Jeg prøver å holde et åpent sinn og følge med på arbeidsmarkedet, men kjenner også på en interesse for å fortsette videre i akademia dersom jeg får muligheten.