Hjem
Institutt for sosialantropologi
Møt våre masterstudenter

Marte Hettervik - miljøaktivisme i Montreal

Marte skriver om miljøaktivisme i Montreal, Canada. Masteroppgaven ser på hvordan miljøaktivister er motivert til å handle på vegne av miljøet, sammen med de implikasjonene som følger med.

Hovedinnhold

Det er ikke mange studier som er like fleksibel som sosialantropologi er når det kommer til valg av tematikker og muligheten til reise!

År påbegynt grad: 2021

Faglig veileder: professor Ståle Knudsen

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?
På videregående hadde jeg mine første samfunnsvitenskaplige fag som introduserte meg til nye perspektiver og lærte meg om kulturer verden rundt. Jeg valgte sosialantropologi for jeg ønsket å lære mer om verden og bygge videre på kunnskapen om menneskelige relasjoner i ulike kulturer, særlig knyttet opp til lokale og globale forhold.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
I bacheloroppgaven min skrev jeg om de miljømessige og sosiale konsekvensene av gruvedrift og oljeutvinning i Peru og Andesfjellene, og hvordan lokale urfolksgrupper kjemper for å bli hørt. Jeg finner det interessant hvordan urfolksgrupper ofte har en tettere relasjon til naturen, men regjeringer, og større korporasjoner og bedrifter forstår ikke alltid dette forholdet noe som ikke bare gir konsekvenser ovenfor urfolksgruppene, men naturen. Jeg undersøkte dette forholdet mellom mennesket og naturen, om hvordan ulike perspektiver fører til ulik behandling av den.Jeg valgte denne tematikken på grunn av jeg interesser meg innenfor de dynamiske problemstillingene som eksisterer innenfor klima og miljø, særlig knyttet til urfolksgrupper.

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Grunnen til at jeg valgte å ta en master i sosialantropologi var for å kunne dra på felt og fullføre et eget forskningsprosjekt, noe som gjør at man blir kvalifisert til å kalle seg selv en sosialantropolog. Ideen om å kunne reise hvor man vil i verden for å se på ting som man finner interessant er noe jeg synest var utrolig gøy.

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Å starte på master kan være utfordrende og tøft, men utrolig spennende. For meg var det skummelt at så mye ansvar lå på meg selv å utforme og fullføre forskning som er en så stor del av graden. Det som gjør det spennende er at man har bygget opp en bakgrunn som gjør det mulig å velge tematikker man er interessert i. Selv om det er vanskelig og tungt til tider er man heldigvis ikke alene i det, man har folk rundt seg som går gjennom det samme, noe som er veldig betryggende.

Hva skal du skrive/hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg valgte å skrive om miljøaktivisme i Montreal, Canada. Masteroppgaven min ser på hvordan miljøaktivister er motivert til å handle på vegne av miljøet, sammen med de implikasjonene som følger med. Jeg ser på hvilke måter motivasjon påvirker handling, og hvordan er felleskapet mellom miljøaktivister en del av dette.Vi lever i en tid hvor vi er sterkt preget av globalisering og hvor påvirkningen av global oppvarming er svært kontrastrik. Det å se nærmere på hva som motiverer miljøaktivister til å handle for felleskapet, hva som påvirker motivasjonen og hvordan disse motivasjonene blir opprettholdt i det felleskapet som skapes gjennom mobilisering, er forhold som også belyser viktigheten av handling for klimaproblematikker. Det er på grunnlag av disse spørsmålene som gjorde at jeg valgte akkurat dette temaet. Jeg syntes også det er interessant å undersøke hvordan globale problematikker manifester seg lokalt.

Hvordan har koronapandemien påvirket ditt masterprosjekt?
Feltarbeidet innebærer mye deltakende observasjon, så det å kunne delta på protester og demonstrasjoner var essensielt for feltarbeidet mitt. På grunn av pandemien så var det flere store organisasjoner som ikke var aktive lengre, noe som førte til at mengden av protester var redusert. Pandemien skapte også noen begrensninger på steder man kunne reise til på grunn av effekten korona hadde hatt på sosialt liv. Jeg var derimot heldig, til tross for påvirkningen korona har hatt var det likevel aktive organisasjoner og jeg kunne delta på flere protester og mobiliseringer.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Ekspertise! Man lærer mye på en bachelor, men gjennom masteren utvikler man spisskompetanse for det man velger å skrive om. Det er basert på selvstendig forskning, som ikke bare gir en større evne til å kunne jobbe selvstendig, men man blir ekspert innen et område.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Jeg har hatt flere gode minner fra studietiden, og selv om det har vært utfordrende å fullføre felt har jeg fått uforglemmelige minner fra tiden min i Montreal. Det er vanskelig å bare velge ett øyeblikk, men en av de bedre minnene fra felt var da jeg og familien jeg bodde med var på hjem fra en festival i byen. Vi stoppet på fjellet og frem kom mange små søte vaskebjørn som vi kunne klappe.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Det er en perfekt mulighet til å rette deg mot arbeid som du ønsker å jobbe med. Gjennom masteren fullfører man egen forskning, bruk den mulighet til utvikle en avhandling som kan gjør deg interessant for din ideelle jobb. Det er heller ikke mange studier som er like fleksibel som sosialantropologi er når det kommer til valg av tematikker og muligheten til reise!

Har du tips til ferske masterstudenter?
Finn tematikker som interesserer deg! På master har man mange muligheter til å skrive om alt mulig, så velg noe som du finner interessant og selv ønsker å forske på. Om du ikke vet hva du ønsker å skrive om, ikke stress, gå tilbake til fag å se over hvilke temaer og artikler du syns var spennende og bygg på det.

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Gjennom studiene har interessen min for klima og miljø utviklet seg så jeg ønsker å bygge videre på denne kunnskapen, så etter mastergraden min i sosialantropologi tenker jeg å ta en master i bærekraft. Ideelt ønsker jeg å arbeide i en organisasjon som jobber med problematikker knyttet til klima og miljø.