Hjem
Institutt for sosialantropologi
Møt våre masterstudenter

Dina Nordhuus - urban ulikehet i Dakar

Dina skriver masteroppgave om urban ulikhet i Dakar, Senegal. Under bacheloren skrev hun om enklavedanning og privatisering i offentlige rom i USA og Brasil, og ønsket å fordype seg i samme tematikk på master. - Jeg har interesse for byutvikling og dens tydeliggjøring av ulikhet, sier Dina.

Hovedinnhold

Prosessen med å gå fra bachelor til masterprogrammet på UiB var veldig enkel, og en faktor for at jeg valgte UiB. Jeg var allerede kjent med systemet og mange av menneskene, noe som gjorde overgangen lett.

År påbegynt grad: 2022

Faglig veileder: professor Bjørn Enge Bertelse

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?
Min interesse for sosialantropologi begynte på videregående, da jeg hadde både sosiologi og sosialantropologi som valgfag. Der ble vi utplassert og fikk se ulike retninger man kunne gå med en tilsvarende grad. Da oppdaget jeg mange interessante jobber som omhandler samfunnet vårt! Jeg valgte å studere sosialantropologi fordi jeg interesserer meg for mennesker, kulturer og fenomener innenfor dem.

Har du vært på utveksling? Hvis ja, hvordan var det? Har utvekslingen påvirket masterprosjektet ditt?
Utvekslingen min i Paris var i stor grad med på å påvirke masterprosjektet mitt. Der fikk jeg grunnleggende franskkunnskaper, større interesse for frankofone land og ikke minst reiselyst. Det å dra på utveksling ga meg en trygghet om at jeg klarer å flytte og etablere meg i et nytt land på egenhand. Jeg trivdes veldig godt, og jeg møtte blant annet mennesker som plantet ideen om å reise til Senegal på feltarbeid.

Hva skrev du om i bacheloroppgaven? Hvorfor valgte du dette temaet?
I bacheloroppgaven min skrev jeg om enklavedanning og privatisering av offentlig rom i USA og Brasil. Jeg så på hvordan disse prosessene kan være med på å skape urban separasjon og differensiering i to ulike kontekster. Jeg har interesse for byutvikling og dens tydeliggjøring av ulikhet. Da jeg begynte å lese om urban antropologi og enklaver, så jeg denne prosessen som et holdepunkt mellom to temaer jeg interesserer meg for.

Hvorfor valgte du en mastergrad i sosialantropologi?
Jeg valgte å gå videre på masterprogrammet først og fremst fordi det vil være enklere å få en interessant jobb. Ved å skape sitt eget prosjekt får man mulighet til å skrive om noe man interesserer seg for og dermed rette seg mot en retning innenfor arbeidslivet. Det gir en større kunnskap innenfor et område, i motsetning til en bachelor som er mer generell. Jeg ønsket også å forsette med sosialantropologi fordi jeg gjerne ville gjøre feltarbeid og bli en fullverdig sosialantropolog!

Hvordan har overgangen fra bachelor- til masterprogrammet vært?
Prosessen med å gå fra bachelor til masterprogrammet på UiB var veldig enkel, og en faktor for at jeg valgte UiB. Jeg var allerede kjent med systemet og mange av menneskene, noe som gjorde overgangen lett. Graden av selvstendighet som er påkrevet var likevel en utfordring i begynnelsen, men i dag er jeg glad for det.

Hva skal du skrive/hva skriver du masteroppgaven din om? Hvorfor valgte du dette temaet?
Jeg har gått videre på temaet fra bacheloroppgaven, og skriver om urban ulikhet i Dakar, Senegal. Jeg valgte temaet fordi jeg synes det var interessant å skrive om, og fordi dette var noe jeg kunne se for meg gjøre feltarbeid om. Det hjalp nok også på at min veileder har et pågående prosjekt om Urban Enclaving.

Hva er den viktigste kompetansen du tilegner deg som masterstudent i sosialantropologi?
Som masterstudent i sosialantropologi får du bred kunnskap om et spesifikt tema, men planleggingen, utførelsen og bearbeidelsen av dette temaet gir en like viktig kompetanse. Du lærer å arbeide selvstendig, men også å kommunisere og forstå menneskene man møter i felt. En tilegner seg bred lokal kunnskap om et område, og kanskje også et nytt språk.

Hva er ditt beste minne fra studietiden på master så langt?
Mitt beste minne fra studietiden på master er tiden min på feltarbeid.

Hvorfor bør nye søkerer velge master i sosialantropologi?
Nye søkere bør velge master i sosialantropologi fordi det er et spennende og morsomt studieprogram, hvor man selv kan velge hvor og hva man vil skrive masteroppgaven sin om. Det sosiale miljøet på masterprogrammet er veldig bra, og man kommer lett i kontakt med andre på tvers av grad og stilling.

Har du tips til ferske masterstudenter?
Mitt tips til ferske masterstudenter er å tenke på hva og hvor du ønsker å gjøre feltarbeid før du begynner, følg interessene dine og å bruke instituttet og leseplassene. Det hjelper å snakke med medstudenter som er i samme situasjon.

Hva tenker du å gjøre etter mastergraden din?
Etter mastergraden min har jeg tenkt på mange ulike ting, men håper på å jobbe innenfor byplanlegging eller få en jobb hvor jeg har mulighet til å reise!