Hjem

Christiekonferansen

Christieprisen

Vinnere av Christieprisen

Christieprisen tildeles en person, gruppe, institusjon, bedrift eller organisasjon innenfor forskning, kultur, nærings- eller samfunnsliv som har bidratt til å styrke båndene mellom universitetet og omverdenen.

Frank Aarebrot Christiepris
Frank Aarebrot vant Christieprisen i 2017 for sitt arbeid med fremragende forskningsformidling.
Foto:
Thor Brødreskift

Christieprisen 2017: Frank Aarebrot
Professor Frank Aarebrot fikk prisen for sitt årelange arbeid med forskningsformidling. Juryen vektla hans medvirkning til  å gjøre forsking forstått, akseptert og brukt som verdiskapende kraft i samfunnet, samt at han deler raust kunnskap på ein tilgjengelig, opplysende, underholdende, engasjerende og til tider spisset måte.

Christieprisen 2016: Litteraturhuset i Bergen
Litteraturhuset i Bergen fikk prisen for sitt arbeid med å skape en av Bergens viktigste arenaer for debatt, meningsutveksling og formidling. Juryen la vekt på at det er et samlingspunkt for hele byens befolkning, og at de formidler alle fagfelt.

Christieprisen 2015: Christian Rieber
Forretningsmannen Christian Rieber fikk prisen for sin mangeårige støtte til klima- og helseforskning. Han har særlig bidratt til å bygge opp sterke fagmiljøer i Bergen innefor klima, musikkterapi og alders- og sykehjemsmedisin.

Christieprisen 2014: Sjur Holsen
Tidligere politisk redaktør i Bergens Tidende Sjur Holsen (1969-2013) fikk prisen post mortem for sin nyskapende formidling. Han oppmuntret forskere til å bli bedre kunnskapsformidlere, og var en tydelig vestlandsk stemme i offentligheten. Hans kone Monica Dalland Holsen tok imot prisen.

Christieprisen 2013: Bjerknessenteret
Bjerknessenteret fikk prisen for sin formidling av kunnskap om klimaendringer. Solid forskning, en tydelig stemme og forståelig presentasjon av komplekse problemstillinger trekkes frem som noen av årsakene.

Christieprisen 2012: Studentersamfunnet i Bergen
Studentersamfunnet fikk prisen for 78 års innsats for samfunns- og kulturdebatt. Juryen la vekt på at Samfunnet både formidler forskning og samarbeider tett med media, nærings- og kulturliv i Bergen. Våren 2012 arrangerte de over 50 debatt- og kulturmøter.

Christieprisen 2011: Vigmostad og Bjørke
Forleggerne Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke fikk prisen for sin innsats som gründere i forlagsbransjen. Forlagshuset har vokst fra et lite studentinnrettet lærebokforlag til en moderne virksomhet med 120 ansatte. De er i dag Norges fjerde største forlagshus.

Christieprisen 2010: Marit Warncke
Administrerende direktør i Bergen Næringsråd fikk prisen for sitt engasjement for å styrke samhandlingen mellom Universitetet i Bergen og omverdenen, og særlig næringslivet i Bergensregionen.