Home
The Christie Conference

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Christieprisen

Vinnere av Christieprisen

Christieprisen tildeles en person, gruppe, institusjon, bedrift eller organisasjon innenfor forskning, kultur, nærings- eller samfunnsliv som har bidratt til å styrke båndene mellom universitetet og omverdenen.

Jan Einar Greve, vinner av Christieprisen 2019.
Jan Einar Greve vant Christieprisen i 2019 for sitt årelange arbeid med å knytte næringslivet og forskningen tettere sammen.
Photo:
Thor Brødreskift

Main content

Christieprisen 2019: Jan Einar Greve
Jan Einar Greve fikk prisen for sitt årelange arbeid med å knytte næringslivet og forskningsmiljøene tettere sammen. Spesielt med tanke på nyskapning. Han var helt sentral i etableringen av såkornfondet Sarsia Seed, og var styreleder fra 2006-2009. Fra 1986 var Greve forretningsfører og styreformann i J.P. Broegelmanns Legat. Greve var også styreformann i Høyteknologisenteret i Bergen AS (senere en del av Marineholmen Forskningspark AS), en rolle han hadde frem til 2012. Bygningene sto med sine 26.000 m2 ferdig i 1989/90.

Christieprisen 2018: Dan Olweus 
Professor Dan Olweus har bidratt til å endre folks syn på mobbing som en normal del av skolehverdagen, til en helserisiko og slik en stor belastning for samfunnet. Tusenvis av elever har fått et bedre og tryggere liv på grunn av professor Olweus arbeid, og samfunn har blitt spart store utgifter. Han betraktes allment som en verdensledende ekspert på feltet og som grunnleggeren av mobbing som et eget forskningsområde. 

Christieprisen 2017: Frank Aarebrot
Professor Frank Aarebrot fikk prisen for sitt årelange arbeid med forskningsformidling. Juryen vektla hans medvirkning til  å gjøre forsking forstått, akseptert og brukt som verdiskapende kraft i samfunnet, samt at han deler raust kunnskap på ein tilgjengelig, opplysende, underholdende, engasjerende og til tider spisset måte.

Christieprisen 2016: Litteraturhuset i Bergen
Litteraturhuset i Bergen fikk prisen for sitt arbeid med å skape en av Bergens viktigste arenaer for debatt, meningsutveksling og formidling. Juryen la vekt på at det er et samlingspunkt for hele byens befolkning, og at de formidler alle fagfelt.

Christieprisen 2015: Christian Rieber
Forretningsmannen Christian Rieber fikk prisen for sin mangeårige støtte til klima- og helseforskning. Han har særlig bidratt til å bygge opp sterke fagmiljøer i Bergen innefor klima, musikkterapi og alders- og sykehjemsmedisin.

Christieprisen 2014: Sjur Holsen
Tidligere politisk redaktør i Bergens Tidende Sjur Holsen (1969-2013) fikk prisen post mortem for sin nyskapende formidling. Han oppmuntret forskere til å bli bedre kunnskapsformidlere, og var en tydelig vestlandsk stemme i offentligheten. Hans kone Monica Dalland Holsen tok imot prisen.

Christieprisen 2013: Bjerknessenteret
Bjerknessenteret fikk prisen for sin formidling av kunnskap om klimaendringer. Solid forskning, en tydelig stemme og forståelig presentasjon av komplekse problemstillinger trekkes frem som noen av årsakene.

Christieprisen 2012: Studentersamfunnet i Bergen
Studentersamfunnet fikk prisen for 78 års innsats for samfunns- og kulturdebatt. Juryen la vekt på at Samfunnet både formidler forskning og samarbeider tett med media, nærings- og kulturliv i Bergen. Våren 2012 arrangerte de over 50 debatt- og kulturmøter.

Christieprisen 2011: Vigmostad og Bjørke
Forleggerne Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke fikk prisen for sin innsats som gründere i forlagsbransjen. Forlagshuset har vokst fra et lite studentinnrettet lærebokforlag til en moderne virksomhet med 120 ansatte. De er i dag Norges fjerde største forlagshus.

Christieprisen 2010: Marit Warncke
Administrerende direktør i Bergen Næringsråd fikk prisen for sitt engasjement for å styrke samhandlingen mellom Universitetet i Bergen og omverdenen, og særlig næringslivet i Bergensregionen.