Home
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO

Helseprioriteringar i framtida

Helsekronene er begrensa, og val som kan få konsekvensar på liv og død må gjerast. Kven skal prioriterast og kven må klare seg med den nest beste medisinen? Ekspertane møtes til debatt om kor vegen går vidare for norske pasientgrupper sitt møte med helsevesenet.

Bilde med tekst Helseprioriteringar i framtida

Prioriteringsutvalget diskuterar prinsipp, kriteriar og verkemidlar i NOU 2014: 12 "Åpent og rettferdig – prioriteringer i norsk helsetjeneste." Det Norske Videnskaps-Akademi inviterar til diskusjon om forslaga til kriteriar for å fordele helseteneste-ressursar.

Visepresident i Videnskapsakademiet, professor Ole M Sejersted, UiO, opnar møtet. Tema til diskusjon:

 • Om Prioriteringsutvalget sine tilrådingar.
  Professor Ole Frithjof Norheim, leiar av Prioriteringsutvalget, UiB

 • Bruken av Medborgerpanel i Prioriteringsutvalgets forslag.
  Førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten, SAMPOL, UiB

 • Persontilpassa medisin og prioriteringar - kva kan vi og kva gjer vi?
  Professor Lars A. Akslen, Leiar for Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, UiB

 • Når nokon ikkje kan få verksam behandling – pasientperspektiv.
  Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen

 • Kven blir prioritert ned eller bort av prioriteringsutvalget sine tilrådingar, og kva kan samfunnet seie til dei?    
  Professor Bertil Tungodden, Co-Director, The Choice Lab, Norges Handelshøyskole


Møteleiar: Marion Solheim, Kommunikasjonsrådgjevar CCBIO/UiB.

Møtet er åpent og vil finne stad i Auditoriet i Litteraturhuset i Bergen. Fri inngang. 

 

Last ned oppslag med program her.