Home
Department of Economics
Nyhet

Godt oppmøte på instituttets fagdag

Godt oppmøte på instituttets fagdag for nye samfunnsøkonomi-studenter! På fagdagen fikk studentene nærmere innsikt om: Dagens jobbmuligheter for nyutdannede samfunnsøkonomer, Fagutvalgets rolle, og hvordan de fungerte som bindeledd mellom studenter og Institutt. Samfunnsøkonomene presenterte sin rolle som interesse- og arbeidstakerorganisasjon for samfunnsøkonomer. Studentene fikk deretter tre foredrag fra den akademiske staben ved instituttet – Eeva Mauring belyste selskapers adgang til å bruke Cookies som påvirker priser ved netthandel. Rune Jansen Hagen spurte om bistand bidrar til økonomisk vekst i utviklingsland. Anantha Divakaruni beskrev hvordan innovasjon i finansmarkedet med bl.a. block chain teknologi som både gir nye utfordringer og nye muligheter. Engasjerte studenter bidro med både spørsmål og god stemning.

Fagdag Anantha
Photo:
Astrid Grasdal

Main content