Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Professor Tommy S. Gabrielsen presenterte på Perspektivkonferansen 2016

Program for Perspektivkonferansen 2016
Program for Perspektivkonferansen 2016

Main content

Regjeringen vil legge fram en ny perspektivmelding våren 2017. Hensikten er å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene. Stortingsgruppene i Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre inviterte i den anledning statsråder, stortingsrepresentanter og ansatte, samt sentrale tillitsvalgte i partiene, til en felles konferanse for å belyse ulike spørsmål som vil stå sentralt i arbeidet med Perspektivmeldingen. Professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi var en av innlederne på denne konferansen, med følgende presentasjon: "Delingsøkonomien - hvordan påvirker den fremtidens arbeidsplass?"