Home

BOA

Main content

Idea, Act, Plan

UiBs BOA-team tilbyr administrativ støtte til eksternfinansierte aktiviteter for fakultet, institutt og forskere.

UiB Opp
UiB opp logo

UiB Opp - kompetanseutvikling for forskningsstøtte og eksternfinansiering

BOA-teamet har utviklet kompetansehevingsprogrammet UiB Opp for å støtte opp under UiBs økende behov for forskningsstøtte, og for støtte til eksternfinansiering knyttet til både forskning, utdanning og innovasjon.

Kurs
Horizon Europe poster

Kurstilbud fra Forskningsrådet

Forskningsrådet tilbyr en rekke gratis, digitale kurs om Horisont Europa i høst.

Nyhet
Samarbeid illustrasjon

UiB lanserer nytt innovasjonsprogram

UiB idé gir støtte til ansatte og studenter slik at de tidlig kan få testet ut sin ide for en ny tjeneste eller oppfinnelse.