Home
Gender Perspective

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Perspektiver og begreper

For forskere som ønsker å integrere kjønnsperspektiver i sine forskningsprosjekt kan det være nyttig å sette seg inn i noen sentrale begreper og teoretiske debatter fra kjønnsforskningsfelten. Informasjonen du finner her gir deg et overblikk over ulike begreper og debatter fra denne fagtradisjonen som det kan være aktuelt å sette seg grundigere inn i dersom du vil styrke kjønnsdimensjonen ved din forskning.

Ulike finansiører stiller krav både til kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskningsprosjekter. Vi har her derfor valgt å fokusere på noe kjønnsteoretiske betraktninger omkring de epistemologiske og metodologiske implikasjonene ved kjønnsbalanse, en ordliste med noen sentrale begreper fra kjønnsforskningen, og en praktisk guide med forslag til hvordan kjønnsperspektiver kan integreres i ulike faser av forskningsprosessen. Der hvor vi har samlet forslag og ressurser som ligger på nett, har vi også lenket til kilden slik at du lett kan finne tilbake til denne, og sette deg grundigere inn i tematikken.