Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kronikk

"Universitetsforetak er ikke autonome"

Universitetsforetak er ikke autonome skriver professor Kjell Erik Lommerud ved Institutt for økonomi i en kronikk i Morgenbladet.

Utsnitt av overskrift i Morgenbladet
Photo:
Morgenbladet

Main content

I kronikken problematiserer Lommerud tidligere utdanningsminister Torbjørn Røe Isakens utsagn i sin spalte i Morgenbladet om at uansett tilknytningsform mellom universiteter og høyskoler og staten, vil konsekvensene ikke bli dramatiske. Lommerud hevder i kronikken derimot at både den faglige autonomien og muligheten til langsiktighet vil bli svekket av en foretaksmodell, og dermed svekke kvaliteten på universitetene. Et sentralt poeng er at faglig autonomi er nært knyttet til stabil finansiering som er nødvendig for å kunne satse på grunnforskning, kunnskapsforvaltning, utvikling og smalere kunnskap med et langsiktig perspektiv.

Du kan lese kronikken i Morgenbladet her (obs! krever abonnement):  https://morgenbladet.no/ideer/2018/06/universitetsforetak-er-ikke-autonome