Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nysgjerrig på sebrafisklaben? Bli med på ei virtuell omvisning med førsteamanuensis Ståle Ellingsen.

Akvariefisk kan knekke sykdomskoden

Bedre forståelse av genene i sebrafisken kan sette oss i stand til å utvikle bedre medisiner mot farlige sykdommer som kreft, Parkinsons og Alzheimers. Bli med på omvisning i laboratoriet til forskerne.

Main content

Den er kanskje ikke like kjent som andre fiskearter, men sebrafisken har blitt et forsøksdyr på linje med rotter og mus. I våtlaboratorier i den marine klyngen på Marineholmen i Bergen pågår det spennende forsøk.

  • 360-omvisning: I videoen over kan du bli med Ståle Ellingsen og selv velge hva du vil se på

- Her ligger kanskje det største potensialet for sebrafisk: Å bruke sebrafisk-modellen til å bekjempe humane sykdommer.

Forsker Ståle Ellingsen ved Institutt for biovitenskap tror sebrafisken kan besvare mange medisinske gåter etterhvert som forskningen går framover.

- Sekvenseringen av sebrafisk genomet indikerer at minst 70% av humane gener har sin ortolog («kopi») i sebrafisk, inkludert sykdomsrelaterte gener. Dette tyder på at de fleste humane fysiologiske og patologiske tilstander kan modelleres i sebrafisk, forteller Ellingsen.

Sekvensering er komplisert, men betyr å bruke ulike metoder for å avdekke den genetiske koden. Moderne instrumenter for DNA-sekvensering har stor kapasitet. Resultatene kan blant annet brukes i jakten på bedre medisiner.

sebrafisk

- Ved å generere mutasjoner i sebrafisk genomet som etterligner mutasjoner som forårsaker sykdom i mennesket, kan man bruke sebrafisk modeller av humane sykdommer til å studere og forstå sykdomsmekanismer.

Resultatene kan brukes videre for å utvikle nye og bedre medisiner. Det finnes allerede mange sebrafisk-modeller for sykdommer som er utbredt blant mennesker. Ellingsen trekker fram såkalte neurodegenerative sykdommer som Parkinsons og Alzheimers, hjerte- karsykdommer, kreft og diabetes.

Hvorfor er sebrafisken så egnet som forsøksdyr?

- Fisken er enkel å holde i akvarium, og krever relativt små ressurser i forhold til andre forsøksdyr med indre skjelett med ryggvirvler. Sebrafisk har naturlige egenskaper som gjør den meget godt egnet, forteller forskeren.

  • Kort generasjonstid (2-3 måneder)
  • Høyt antall avkom (200-400 egg per uke fra hver hunfisk)
  • Utvendig befruktning

- Det betyr at eggene etter befruktning utvikler seg utenfor hunnfiskens kropp. Dermed er de også tilgjengelig for oss med tanke på mikroskopering. Embryoene og larvene er dessuten gjennomsiktige under store deler av utviklingsfasene, og gir dermed mulighet for avansert mikroskopering og billedtaking. Vi kan dermed følge og dokumentere alle biologiske prosesser i levende embryo/larver svært tett.

Sebrafisk

Sebrafisk brukes ved de fleste forskningsuniversiteter over hele verden. De siste tiårene har man bygget opp en stor, innholdsrik verktøykasse.

Forskerne får drahjelp av den teknologiske utviklingen. Redigering av gener gjennom CRISPR-metoden, molekylære- og cellulære analyser og in vivo - bilder og video som foregår direkte - har i sterk grad økt mulighetene for bruk av modellen.

Hvordan kan studenter bruke sebrafisk-laben i egne prosjekter?

- Det er allerede mange masterstudenter og PhD-studenter som bruker sebrafisk i ulike prosjekter. Men også studenter som holder på med bachelor kan bruke sebrafisk-laben. Gjennom emnet BIO299, der studenter kan delta i et prosjekt etter avtale med en vitenskapelig ansatt. I tillegg har vi emnet BIO103 der studentene jobber en hel dag med mikroskopering av levende sebrafisk embryo og larver. Da tar vi også en tur innom sebrafisk-laben, sier Ellingsen.

Tidlig utvikling - sebrafisk - fra befruktning til 8 celler

Produsent:
Frode Ims