Home
Psychological training clinics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Om klinikken

Seksjon for voksne og eldre

Seksjonen er en av tre klinikkenheter under Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Den har funksjon som både utdannings- og forskningsklinikk. Klinikken tar i mot pasienter i alderen 40 år +, og behandling er gratis.

Main content

Psykologisk universitetspoliklinikk - Seksjon for voksne og eldre (SVE) ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB, ble etablert i 1977. Det er en opplæringsklinikk hvor viderekomne psykologistudenter, under veiledning av spesialist i klinisk psykologi, gir tilbud om utredning og behandling til voksne og eldre med lettere psykiske lidelser. Dette kan for eksempel være angst, depresjon, søvnproblemer eller vansker som følge av livsbelastninger.

SVE tar imot pasienter etter henvisning fra f.eks. fastlege, privatpraktiserende psykologer, kommunepsykologer, eller ved at pasienter henvender seg selv. SVE har ikke en formell venteliste og vurderer henvisninger fortløpende på ukentlige inntaksmøter. Etter inntaksmøtet informeres pasient og henviser om vurdering gjort på inntaksmøtet og aktuelle pasienter kalles eventuelt inn til en orienterende med en veileder ved klinikken. Der gjør veileder og pasient en vurdering om tilbudet ved SVE er egnet i forhold til pasientens behandlingsbehov. Tid fra henvisning til oppstart av behandling vil kunne variere noe avhengig av kapasitet.

Virksomheten har en dobbeltfunksjon som studieemne og helsetilbud. Når det gjelder de overordnede rammene for helsetilbudet vises det til den generelle delen av kvalitetssystemet («Kvalitetshåndboken») som er felles for alle fakultetets klinikker. Denne særskilte delen («Klinikkhåndboken») vil omhandle rammer for og innhold i intern klinisk praksis ved SVE. Videre beskrives gangen i det praktiske pasientarbeidet ved klinikken, krav til godkjenning og aktuelle skjema.

Psykologisk poliklinikk tilbyr behandling i periodene:
08.00-15.45 periode 15. september – 15. mai
08.00-15.00 periode 15. mai – 15. september (sommertid)

Klinikken følger universitetets semester og er åpne uke 2-24 i vårsemesteret og uke 33-50 i høstsemesteret.