Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny forskning

Uføretrygdede jobber mer etter uførereformen

En ny analyse gjennomført av ph.d.-kandidat Ragnar Alne ved Institutt for økonomi viser at uførereformen har hatt positiv effekt. Ett resultat er at uføretrygdede har jobbet mer, og dermed utnyttet restarbeidsevnen sin. I tillegg viser analysen at reformen har hatt positiv effekt på unge uføretrygdedes deltakelse i arbeidslivet.

Graf som viser økning
Photo:
Colourbox

Main content

-"Innføringen av det nye regelverket for uføretrygd hadde som mål å gjøre det lettere for de uføretrygdede å utnytte en eventuell gjenværende arbeidsevne", sier Ragnar Alne i en artikkel publisert i Arbeid og velferd nr. 3/2018. "Reformen gjennomførte dette ved blant annet å fjerne den økonomiske risikoen de uføretrygdede hadde hatt ved retur til arbeid".

Hovedfunnene i analysen viser at uføretrygdede som allerede jobbet noe, økte antallet arbeidede timer med ca 2,5 prosentpoeng. Alne skriver videre at effekten av reformen har vært størst for de unge, 100 prosent uføretrygdede menn, som har økt sin arbeidslivsdeltakelse med 3,1 prosentpoeng. Analysen viser altså at uførereformen fra 2015 totalt sett har ført til at uføretrygdede i større grad bruker sin restarbeidsevne.