Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 25. oktober 2018

Main content

Saksliste

S 102/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 103/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.9.2018
S 104/18 Økonomirapport per september 2018
S 105/18 Budsjett for Universitetet i Bergen 2019
Rettelse sak 105/18 Tabell 29, side 55, vedlegg 1
S 106/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» 2016-2022
S 107/18 Nytt navn for Institutt for kunst  
S 108/18 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger m.v.
S 109/18 Nytt kvalitetssystem for utdanningene
S 110/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 111/18 Orientering om forhandlinger i 2018 om nasjonale konsortieavtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt