Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
HMS-prisen 2018

Informatikk og biovitenskap deler årets HMS-pris

God HMS-forbedring på kort tid og et stort engasjement for strandrydding. Årets HMS-pris ved fakultetet deles mellom Institutt for informatikk og Institutt for biovitenskap.

HMS-prisen 2018
VINNERE: Instituttlederne Pinar Heggernes og Ørjan Totland er stolte vinnere av HMS-prisen 2018
Photo:
Trine Steensæth

Main content

– Som dekan er jeg opptatt av å stimulere instituttene til å arbeide systematisk med HMS og å synliggjøre det gode HMS-arbeidet som gjøres i fagmiljøene, sa dekan Helge K. Dahle da prisen ble delt ut torsdag 6. desember 2018.

Komiteen hadde en vanskelig jobb, men falt ned på å dele prisen mellom to institutt: Informatikk og biovitenskap.

For Institutt for informatikk skriver juryen:

"Komiteen har lagt vekt på det betydelige løftet instituttet har hatt på HMS-arbeidet på svært kort tid – fra mai i år og fram til søknadsfristen har de gjort et betydelig løft når det gjelder helse, miljø og sikkerhet."

Forbedringsarbeidet har foregått innen det psykososiale arbeidsmiljøet med vekt på fellesskap og identitet. I tillegg er det gjort mye for forbedre mottakelsen for nyansatte. I tillegg har instituttet arbeidet med økt sikkerhet.

Komiteen trekker også fram at det er gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte i løpet av 2018.

Instiutt for biovitenskap får ros for godt arbeid med det ytre miljø. Instituttet arrangerte strandryddedag der studenter, forskere og teknisk-administrativt ansatte deltok.

Dekanen er opptatt av at tiltakene skal ha overføringsverdi til alle instituttene ved fakultetet.

– Ved å løfte fram og synliggjøre god HMS-kultur og god HMS-praksis, blir erfaringer delt slik at vi kan lære av hverandre og stadig videreutvikle HMS-rutiner og HMS-kultur, sa Helge K. Dahle i talen til prisvinnerne.