Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utdanning

VR lar studentar fly gjennom jetstraumane

Et nytt prosjekt lar meteorologi og oseanografistudentar oppleve atmosfæren på hittil uvande måtar.

Virtuelt feltarbeid

FØRST: Masterstudent Anne Kari Meisingset er ein av dei første studentane som får testa det virtuelle feltarbeidet.
Producer:
UiB

Main content

– Ved å nytte eit VR-verktøy kan meteorologistudentane få litt same opplevinga som studentar i andre disipliner får i feltarbeid. Difor kallar vi prosjektet Virtuelt feltarbeid, seier vitskapleg assistent Kim Alexander Haugland.

Prosjektet, som er leia av professor i meteorologi, Harald Sodemann ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning, har som mål å gi studentar i meteorologi og oseanografi moglegheita til å oppleve storskalafenomen i atmosfæra, som vanlegvis kun kan oppnåast med forskningsfly, og som hittil har blitt representert i teikningar av ulike slag. 

– Den største forskjellen er det vi kaller immersjon. Det vil si at ein i eit VR-område får ein nesten fysikalsk opplevelse av det som visualiserast. Målet er først å lage eit verktøy som eigner seg til å teste ut om VR løner seg, eller om det er meir «eye candy», seier Sodemann.

Med VR-brillene på, kan studentane bevege seg rundt i 3D-gjengivingar av jetstrømmar og andre vêrfenomen. Førebels er det ganske enkle representasjonar, med eit mål om at studentane etter kvart skal kunne interagere med karta. Men sjølv den enkle 3D-gjengivinga er eit steg i rett retning.

– Med bruk av VR er bevegelsen i datarommet meir umiddelbar og interaktiv. Det er mogleg den type kroppsleg erfaring gir eit grunnlag for hugse kunnskapen betre, men det gir også eit betre utgangspunkt for å tileigne seg ein meir teoretisk kunnskap, seier Sodemann.

Inntil vidare er det mest doktorgradsstipendiatar og tilsette som har forsøkt programmet, men etter kvart er tanken å nytte det meir i utdanninga. Masterstudent i kjemisk oseanografi, Anne Kari Meisingset, har vore med tidleg i prosjektet.

– Eg får sett det i eit 3D-rom, noko eg ikkje er vand til frå undervisninga – der er det i staden snitt og teikningar. No får eg sett den ordentleg, kvar i verda det finst, og korleis det ser ut, seier Meisingset.

No skal prosjektet utviklast vidare, og til hausten er det planlagd at introduksjonsemner i atmosfære og havdynamikk skal få teste programvara.