Home
Physical Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Feltkurs

Lærerike feltdager i Eidfjord

Mai er den store feltkursmåneden på Institutt for geografi. Det startet med det tradisjonsrike 5-dagers feltkurset til Eidfjord med GEO111 Landformdannende prosesser.

Next
Eidfjord
Feltarbeid i Øvre Eidfjord.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
1/15
Klar for avreise på Museplass
Klar for avreise på Muséplass.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
2/15
Stalhiem
Utsikt over Nærøydalen fra Stalheim hotell.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
3/15
Pause på Voss
Lunsj på Voss.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
4/15
Bordalen
Bordalsgjelet.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
5/15
Hardangervidda
Fortsatt snø på Dyranut begynnelsen av mai.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
6/15
Hardangervidda
Kjølig ekskursjonsstopp på Dyranut.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
7/15
Hardangervidda
… men stemningen en fortsatt god.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
8/15
Vøringsfossen
Ekskursjonsstopp ved Vøringsfossen.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
9/15
Dyreskalle
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
10/15
Landskap
Utsikt mot Måbødalen.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
11/15
Fjell
Det subkambriske peneplan er synlig som en tydelig bergartsgrense i Grytehorga.
Photo:
Mathias Holtedahl Thorp
12/15
Under
Det er mulig å finne ly blant store rasblokker i Måbødalen.
Photo:
Mathias Torp
13/15
I felt
Avsetningene fra en grov massestrøm (debris flow) i august 2018 blir studert.
Photo:
Rannveig Øvrevik Skoglund
14/15
I felt
Ryggformer må merkes på kartet og dannelsen diskuteres.
Photo:
Rannveig Øvrevik Skoglund
15/15
Previous

Main content

Årets kull besto av 44 studenter hvorav de fleste tar kurset som en del av bachelorprogram i geografi eller årsstudium i geografi. Andre tar kurset som frie studiepoeng. Kurset ble ledet av to ansatte naturgeografer, Rannveig Øvrevik Skoglund og Kristian Vasskog, og to undervisningsassistenter, Matthew Jenkins og Mats Heiberg.

Utviklingen av dal- og fjordlandskapet på Vestlandet

Feltkurset startet med buss fra Muséplassen tidlig mandag morgen. Første dagen ble brukt på ekskursjonsstopp mellom Bergen, Voss og Eidfjord, med en liten avstikker til Stalheim hotell. Temaet første dagen var utviklingen av dal- og fjordlandskapet på Vestlandet. Vi så eksempler på flere generasjoner av dalutvikling, dalender, agnordaler, gjennombruddsdaler og tilpasningsgjel, og diskuterte hvordan de ulike formelementene kan brukes til å nøste opp i landskapets utviklingshistorie. Dagens siste stopp var Norsk Natursenteret – Hardanger.

- E16 retning Oslo er kjent for mange, men med ny geografisk innsikt som bl.a. sammenhenger i landformene og geologien er det nok mange av oss som nå ser på dette området med nye øyne. Det at lokalitetene vi besøkte bredte seg ut over et ganske stort område, hjalp oss studentene med å få en god kontekstuell oversikt, noe som kom godt med i forståelsen av det historiske forløpet i våre feltområder, sier Mathias Holtedahl Thorp.

Gruppearbeid i feltområdene

Tirsdag fortsatte med en halvdagsekskursjon opp på Hardangervidda hvor det paleiske landskapet ble studert. Vi besøkte også Vøringsfossen og Trolladalen og så hvordan breelvene kan erodere landskapet under breen. Deretter ble studentene kjørt ut i ulike feltområder i Eidfjord og Simadalen hvor de gruppevis skulle kartlegge avsetningene i dalbunnen, identifisere spor etter isavsmeltingen og prosessene som har endret landskapet i ettertid.

- Det var spennende å undersøke feltområdene og det de hadde å by på. Vi innså etter noen intensive dager med utforskning, graving, kartlegging og fundering at valget av Eidfjord som feltkursområdet for GEO111 neppe er tilfeldig. Det er et betydelig antall pensumrelevante og interessante landformer og prosesser som kan observeres i de tre dalene (Måbødalen, Simadalen og Hjølmodalen) og i terrassene ved Eidfjord sentrum, forteller Mathias Holtedahl Thorp.

Tre dager ble brukt til kartlegging i feltområdene der studentene fikk daglige besøk av veilederne. I løpet av disse dagene ble det gravd mange hull, sedimenter og landformer ble beskrevet, ulike terrasser ble identifisert, og ulike former for skred ble observert og diskutert.

- Arbeidet i felt som svært lærerikt, da teorier og modeller i bøker gir ofte mer mening når man kan observere med egne øyne i felt. Det var også spennende å utarbeide egne tolkninger av observasjonene, selv om innspill fra veilederne kom godt med (og var tidvis nødvendige!).

Kveldsarbeid med kaffe og kaker

Kveldene ble brukt til å bearbeide data fra dagens feltarbeid og til å legge strategi for neste dag. Heldigvis er det god oppvartning på Liseth pensjonat og hyttetun med vafler til frokost, varm drikke på termos en til lunsj, middag med dessert og kaffe og kaker til kveldsarbeidet. Torsdag ble det også tid til en fottur opp Måbøberget for de som hadde lyst, og quiz på kvelden.

- På Liseth var oppvartningen upåklagelig. En særdeles dyktig kokk sørget for god mat til alle måltider, og et meget hyggelig personale sørget for at vi følte oss godt ivaretatt. Vi bodde på hytter som hadde god standard og utsikt utover dalen. Og gode senger i kombinasjon med slitne hoder gjorde sitt for nattesøvnen.

Presentasjoner i feltområdene

Fredag morgen forlot vi Liseth i lett regn og besøkte samlet alle feltområdene. Gruppene presenterte arbeidet de hadde gjort i løpet av uken. Observasjoner og tolkninger ble behørig diskutert opp mot funn i andre feltområder og tidligere arbeid fra området. Tiltakende regnvær la en demper på dagen, men alle fikk presentert og vist fram det de hadde gjort i løpet av uken. Tilbake i Bergen er dettid for å skrive feltrapport fra det som har vært en intens, men lærerik uke.

- Generelt var det meget god stemning gjennom hele uken og studentene har uttrykt at de er godt fornøyd med kurset sett under ett. Det har vært hardt arbeid, men samtidig svært lærerikt og spennende. Feltarbeid er viktig for å få en bredere og mer fysisk forståelse av sammenhenger mellom landformer og prosesser enn det bøkene kan gi. Vi gleder oss til neste gang, sier geografistudent Mathias Holtedahl Thorp.