Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Minneord

Richard H. Pierce 1935–2019

Richard Holton Pierce var en høyt skattet fagperson og kjær venn for mange ved Universitetet i Bergen, som han tjente trofast i mer enn en mannsalder.

Main content

Den 1. juni kom det triste budskapet at Richard H. Pierce var gått bort.

Pierce var utdannet i et fag som aldri har vært fast etablert i Norge, egyptologi, og innenfor dette var han spesialisert på et felt som er særlig krevende, nemlig demotiske papyri. Demotisk er en kursivform av hieroglyf-skriften som ble brukt i den siste delen av det gamle Egypts historie. Pierce var en av de få som behersket den, og det gjorde ham i stand til å gi viktige bidrag til forståelsen av rettssystemet i den ptolemeiske perioden. Doktoravhandlingen hans, Three Demotic Papyri in the Brooklyn Museum, kombinerer glitrende filologisk håndverk med inngående rettshistoriske kunnskaper.

Han tok doktorgraden i egyptologi ved Brown University, Massachusetts, i 1963. Der hadde han også fått en solid utdannelse i klassisk filologi, og det var som klassisk filolog han kom til Universitetet i Bergen i 1966, først som universitetsstipendiat, og etter kort tid som fast ansatt universitetslektor med særlig ansvar for gresk. Hans erfaring som papyrolog var et viktig tilskudd til kompetansen ved det lille klassiskmiljøet.

Pierce hadde allerede en høy internasjonal anseelse som egyptolog, og ble tilbudt professorater i faget utenlands. Men da UiB tildelte ham et personlig professorat i egyptologi i 1971, bestemte han seg for å bli værende i Bergen. Den stillingen hadde han til han gikk av for aldersgrensen i 2005.

Heller enn å utdanne mange egyptologer til et usikkert arbeidsmarked, valgte Pierce å vie seg til å støtte og samarbeide med andre forskere. Et varig monument over et slikt samarbeid er firebindsverket Fontes Historiae Nubiorum, som samler alle de skriftlige kildene, på flere språk, til Nubias eldre historie, og som han utgav sammen med kollegaene Tormod Eide og Tomas Hägg, og den fremstående ungarske Nubia-forskeren Lásló Török.

Richard Pierce var også en sentral figur i det lange samarbeidet mellom UiB og Sudan. Han var gjesteprofessor i Khartoum i 1976, og ledet eller deltok i en rekke viktige arkeologiske feltarbeid i Egypt, Nubia og Sudan. De senere årene var han særlig engasjert i den arkeologiske kartleggingen av landskapet i ørkenen øst for Nilen, et prosjekt der han samarbeidet med UiBs biologer. I alle år veiledet og støttet han også en rekke sudanesiske forskere.

Hans innsats som veileder for unge forskere ved UiB var formidabel. Det var en innsats som var oftere uoffisiell – og ulønnet – enn offisiell, og den strakte seg et forbløffende bredt fagspektrum: arkeologi, egyptologi, historie, ulike filologiske disipliner, lingvistikk, religionsvitenskap, statistikk, datavitenskap. Pierces vitenskapelige interesser spente uhyre vidt, og han delte ut sine store faglige kunnskaper med glede og uuttømmelig generøsitet. Takknemligheten for hva han har betydd for så mange gjennom lang tid kommer til uttrykk i to festskrift, utgitt med nesten 30 års mellomrom: Understanding and History in Arts and Sciences (1991), og From the Fjords to the Nile (2018).

Richard Holton Pierce var en beskjeden mann, som aldri søkte å fremheve seg selv. Det var kjærligheten til vitenskapen som drev ham, gleden over å være til nytte, og tilfredsstillelsen av å se yngre forskere modnes og lykkes. Slik representerte han noe av det beste ved universitetet. Han vil bli dypt savnet.

 

Kolleger og venner