Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SAP100 - Internasjonal arbeidspraksis

Praksisplass ved University of Lincoln, Department for Global Opportunities, UK

Main content

Department for Global Opportunities / Erasmus+ and Study Abroad office ved University of Lincoln, UK tilbyr en praksisplass for en UiB-student våren 2020.

Praksisen vil være knyttet til administrasjon og drift av University of Lincoln sine internasjonale utvekslingsavtaler og studentutveksling. Se vedlegget nederst på denne siden for nærmere informasjon om arbeidsforhold og aktuelle oppgaver.  

Søkere til SAP100 som kvalifiserer til denne praksiplassen må i tillegg fylle ut et eget søknadsskjema til University of Lincoln. Søknadsskjemaet vil bli sendt ut til kvalifiserte søkere etter 1. november. 

For mer informasjon om søknadsprosessen, se her: https://www.uib.no/fremmedsprak/125904/praksisemner-ved-if

Vi gjør oppmerksom på at det pr. oktober 2019 er noe usikkerhet rundt utbetaling av Erasmus+ stipend våren 2020 på grunn av Brexit.