Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Meltzerprisen

Meltzerpris til fremragende unge forskere

Adriana Bunea og Saket Saurabh er tildelt årets Meltzerpris for yngre forskere.

Meltzer 2020
Saket Saurabh og Adriana Bunea er tildelt årets Meltzerpris for yngre forskere.
Photo:
Jens H. Ådnanes/Ida Bergstrøm, UiB

Main content

På Meltzermiddagen 6. mars ble det kunngjort at Adriana Bunea og Saket Saurabh er årets mottakere av Meltzerprisen for yngre forskere. Både Bunea og Saurabh har utmerket seg innen sine respektive felt, henholdsvis på Institutt for sammenlignende politikk og Institutt for informatikk. Blant annet leder begge i dag prosjekter ved UiB som er støttet av Det europeiske forskningsråd (ERC).

- En stor ære

Det er omtrent ett år siden Adriana Bunea tok med seg ERC Starting Grant-prosjektet CONSULTATIONEFFECTS fra England til Universitetet i Bergen. Med dette prosjektet skal hun forske på interessentkonsultasjoner som en faktor for påvirkning på politikkutformingen i medlemslandene i EU.

- Å bli tildelt Meltzerprisen for yngre forskere er en stor ære, og viser at hardt arbeid og utholdenhet lønner seg. Prisen viser at jeg er på riktig vei i mitt profesjonelle virke, og at jeg så langt har gjort gode valg. Ett av disse valgene var å søke etter jobb i Norge, og å bli en del av Universitetet i Bergen og det fremragende akademiske miljøet her, sier Bunea, som takker fagmiljøet for å ha tatt henne så godt imot.

- Jeg er svært takknemlig overfor UiB for generøsiteten og det fremragende fagmiljøet her, og til mine kolleger på Institutt for sammenlignende politikk for deres hjelp og støtte, sier hun.

Leder sitt andre ERC-prosjekt

Saket Saurabh er den andre mottakeren av Meltzerprisen for yngre forskere. Han leder nå ERC Consolidator Grant-prosjektet Lossy Preprocessing (LOPRE). Ved å utvikle algoritmer som filtrerer ut unødvendig informasjon fra Big Data, vil forskerne i prosjektet kunne revolusjonere måten vi bruker, håndterer og komprimerer store og komplekse datasett.

Saurabh har tidligere blitt tildelt et ERC Starting Grant.

- Det å bli tildelt Meltzerprisen for yngre forskere betyr mye for meg, både personlig og profesjonelt, sier Saurabh. 

I likhet med Bunea ser han prisen som en anerkjennelse fra fagmiljøet om at han er på riktig spor med forskningen, i tillegg til at oppmerksomheten kan være med å åpne dører for nye vitenskapelige samarbeid.

Å lykkes som ung forsker

- Hva skal til for å lykkes som ung forsker i dag?

- Det er viktig å ha mot til å ta sjanser, og å gå utenfor komfortsonen. Man må være besluttsom, ikke gi opp når man møter motgang, og alltid ha et nysgjerrig og oppmerksomt blikk, sier Bunea, og gir også sin mann Raimondas Ibeskas, som i likhet med Bunea jobber som førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk, en stor del av æren. 

- Hva som skal til for å lykkes, er veldig indididuelt, sier Saurabh, og legger til:

- Noen er veldig naturlig talentfulle, mens andre må jobbe hardt for å lykkes. For de fleste er det en kombinasjon. Så trenger man også å ha litt flaks underveis. Man kan heller ikke lykkes alene, og både familie, kolleger og studenter har bidratt til at jeg nå får denne prisen. Takk til alle dem!