Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Frivillige til forskningsprosjekt

Er du i karantene eller har du nylig vært i karantene?

Senter for krisepsykologi søker deltakere til forskningsprosjekt om isolasjon på grunn av karantenebestemmelsene

Karantene
Photo:
Colourbox.com

Main content

Senter for krisepsykologi ved UiB gjennomfører for tiden et forskningsprosjekt med formål om å undersøke hvordan voksne (over 18 år) har mestret og tilpasset seg karantene etter å ha vært i utlandet eller blitt utsatt for mulig smitte av Covid-19.

Vi søker personer som er eller nylig har vært i karantene. Deltakelsen innebærer å delta i et intervju, der du vil få spørsmål om hvordan karantenesituasjonen preger og påvirker deg og din hverdag.

Om tre måneder vil du igjen bli kontaktet for et kort oppfølgingsintervju, der du får mulighet til å utdype inntrykk og erfaringer du har gjort deg i etterkant av karanteneperioden.

Deltakelse er frivillig, og du kan til enhver tid trekke deg fra prosjektet. Deltakere vil bli anonymisert. Vi setter stor pris på din deltakelse!

Som deltaker vil du bidra med viktig kunnskap om hjemmekarantene, utfordringer og livsmestring!

KLIKK HER dersom du ønsker å delta eller ta kontakt med professor Jarle Eid på tlf. 93035253 eller mail jarle.eid@uib.no for påmelding eller mer informasjon.