Home
SDG Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
HAV OG KLIMA

Nytt ph.d.-program i Stillehavet lansert

Det nye, tverrfaglige Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme bygger på mangeårig samarbeid mellom to universiteter som begge er orientert mot hav- og klimaforskning, og bygger videre på et tidligere samarbeid inngått på FNs første havkonferanse.

The Marovo lagoon in Solomon Islands in the Pacific.
STILLEHAVSLANDSKAP: Marovo-lagunen på Salomonøyene.
Photo:
Edvard Hviding, University of Bergen

Main content