Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FN HAVKONFERANSE 2017

UiB markerte seg på FNs store havkonferanse

På FNs konferanse for bærekraftig hav i New York annonserte UiB flere partnerskap innen forskning og utdanning. UiB planlegger å følge opp det gode arbeidet på konferansen med en rekke tiltak knyttet til FNs bærekraftsmål.

Sildestim
Photo:
Luca Kleve-Ruud, Samfoto, NTB Scanpix

Main content

Universitetet i Bergen (UiB) presenterte en rekke bidrag på bærekraftig marin forskning under konferansen, som fant sted i New York første uken av juni 2017. I tillegg brukte UiB konferansen for å bygge videre på etablerte nettverk og opprette nye. Forskere innen naturvitenskapene og samfunnsvitenskapene representerte universitetet på konferansen. UiB lanserte flere frivillige tiltak sammen med ulike partnere i akademia - såkalte “voluntary commitments”.

Nå etter konferansen følger UiB opp det gode arbeidet på havkonferansen med en rekke tiltak, der universitetet vil bruke sin faglige bredde for å bidra til at FNs 17 bærekraftsmål blir oppfylt. Forskning, utdanning og kunnskap spiller en avgjørende rolle for at dette skal skje.

Mer om UiBs deltakelse på FNs havkonferanse