Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHETER | FN HAVKONFERANSE 2017

Forskning viktig for å skape bærekraftig hav

På gårsdagens åpning av FNs havkonferanse uttrykte klimaminister Vidar Helgesen at forskning og kunnskap er viktige for å sikre de globale bærekraftmålene til FN.

UiB og klimaministeren på FNs havkonferanse

SAMMEN FOR ET BEDRE HAVMILJØ: Klimaminister Vidar Helgesen og UiBs marine direktør Amund Måge forteller hvorfor det er så viktig at Norge markerer seg på arenaer som FNs havkonferanse og hvilken rolle forskning vil spille for å skape fremtidens bærekraftige hav.

Main content

Sammen med Indonesia fikk Norge i går æren av å åpne den første av sesjonene, eller partnerskapsdialoger som disse blir kalt, på den store havkonferansen som FN arrangerer i New York i perioden 5. til 9. juni.

Denne partnerskapsdialogen hadde tittelen “Marine pollution” og blant tingene som ble diskutert var den ekstreme økningen i plastavfall globalt, noe som ikke minst nylig ble demonstrert gjennom den såkalte “plasthvalen” som drev i land på Sotra utenfor Bergen tidligere i år.

Klimaminister mot plastavfall

Det er ikke tilfeldig at det nettopp var klimaministeren som representerte Norge på denne viktige internasjonale konferansen. Mye grunnet hans engasjement for et bedre havmiljø.

– Norge er en havnasjon. Vi har alltid levd av havet og vi skal gjøre det i fremtiden også. Da må vi leve av et bærekraftig hav. Det er for lite internasjonal oppmerksomhet om hav, og denne konferansen setter havet og havmiljø på dagsorden, sa Helgesen da UiB traff ham under en hektisk åpningsdag på konferansen.

Helgesen uttrykte særlig glede over at ett av temaene som ligger hans hjerte nærmest – bekjempelsen av plastavfall – har fått en så sentral plass på konferansen.

– Plastforsøpling er et av temaene jeg er mest opptatt av og det at vi må få på plass tiltak fra flere land mot det jeg vil kalle det nye marine monsteret – nemlig plastavfall i havet, sa klimaministeren.

Forskning og kunnskap viktig

– Jeg deltok nettopp på et møte om hav, klima og naturressurser i Stillehavet, og som jeg sa på møtet så vet vi mer om månens overflate enn det vi vet om havbunnen, sa Helgesen.

Han var full av ros for arbeidet som gjøres i Bergen og ved UiB. Ikke minst etableringen av nye forskningsinitiativ for å finne svar på de ubesvarte spørsmålene.

– Jeg var veldig glad for å være i Bergen nylig for å åpne det nye dyphavsforskningssenteret der. Det er behov for veldig mye mer forskning og vitenskapelig innsats for å kartlegge hva havet har av ressurser, og for å hjelpe oss med å bekjempe problemene i havet, sa ministeren.

Forskning og bærekraft

UiBs marine direktør, Amund Måge, er glad for støtten Helgesen uttrykker for å styrke forskning og kunnskap om havet og også den økte bevisstheten rundt plastforurensing.

– Det er godt at ministeren ser at UiB har mye å bidra med når det gjelder å frembringe perspektiver som ikke blir veldig godt dekket av andre, sa Måge før han påpekte at UiB er en stormakt på marin forskning og utdanning.

For ham og de andre UiB-deltakerne i New York er konferansen først og fremst en mulighet til å bygge videre på tidligere samarbeid og å etablere partnerskap med flere aktører, både i akademia og andre deler av samfunnslivet.

–Det er flott hvordan Helgesen trekker frem vårt nye forskningssenter for dyphav og at han holder innlegg på et sidearrangement på konferansen som handler om Stillehavet, der UiB jo har en sterk tilstedeværelse gjennom forskningssamarbeidet til professor Edvard Hviding, sier Måge.

I går sto Måge selv i spissen for et nytt partnerskap med Nansen-Tutu-senteret i Cape Town, der det etableres et nytt, forpliktende samarbeid i en treårsperiode for å styrke marin forskning og utdanning mellom den sørafrikanske byen og Bergen. Et partnerskap der nettopp bærekraft i tråd med FNs målsettinger står sentralt.