Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FN HAVKONFERANSE 2017

UiB styrker samarbeid i Stillehavet

Når antropologen Edvard Hviding neste uke drar til New York på FNs konferanse for et bærekraftig hav, er det for å styrke klimasamarbeidet mellom Norge og land i Stillehavet.

Fra forestillingen Moana: the Rising of the Sea på Festspillene I Bergen I mai 2015.
STILLEHAVSDANS I BERGEN: Under Festspillene 2015 fikk Bergen besøk av artister fra Fiji, som fremførte festspillforestillingen Moana: the Rising of the Sea.
Photo:
Eivind Senneset for UiB

Main content

Professor Edvard Hviding fra Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB) har siden 1986 vært engasjert i forskning om Stillehavet, og har i en årrekke sett nærmere på hvordan stigende havnivå, nye former for ekstremvær og andre klimaendringer påvirker kultur og samfunn i de sårbare øynasjonene.

Retur til Moana: kultur og klima

Under Festspillene i Bergen i mai 2015, brakte han og UiB en gruppe dansere og sangere fra University of the South Pacific (USP) fra Fiji til Norge for å fremføre sceneforestillingen “Moana: the Rising of the Sea”. Et emosjonelt drama omkring hvordan klimaendringene drukner de små øystatene og paradokset i at havet som tidligere gav liv til øyfolkene nå er blitt en trussel mot selve deres eksistens.

– Moana-forestillingen viste et bredt europeisk publikum hva stillehavsfolkene selv erfarer og tenker i forhold til de globale klimaendringenes lokale konsekvenser, sier Edvard Hviding om betydningen av forestillingen, som etter Festspillene var på Europaturné til Storbritannia, Danmark og EU-hovedstaden Brussel.

Hviding koordinerte i perioden 2012-16 det EU-finasierte internasjonale forskningsprosjektet ECOPAS, som nettopp tok for seg utfordringene øystatene og befolkningene i Stillehavet opplever som følge av klimaendringene, og «Moana» var kjernen i formidlingsprogrammet til ECOPAS. Forskerne i prosjektet er blant de høringsinstansene som EU har vendt seg til når det har vært behov for eksperter på samfunn, kultur og klima i Stillehavsregionen.

– I ECOPAS klarte vi å refokusere EUs strategi til å legge større vekt på Stillehavsfolkenes og -landenes egne persektiver og prioriteter, blant annet gjennom å skrive Europaparlamentets nye strategi for Stillehavsregionen, forteller antropologiprofessoren om hvordan ECOPAS har påvirket EUs tilnærming til bistandsprogrammer og klimapolitikk i Stillehavet.

Mot nye utfordringer i Stillehavet

Når Hviding drar til New York på FN sin konferanse for et bærekraftig hav, en del av de såkalte Sustainable Development Goals (SDGs) som FN har vedtatt fra nå og frem til 2030, er han langt ifra alene. Ikke bare vil han bli møtt av gamle venner fra Stillehavet og forskningskolleger fra hele verden, nei, også en gruppe av Moana-artistene vil bidra til at dette blir en FN-konferanse utenom det vanlige.

– Det er en stor ære for artistene våre å bli invitert til å opptre for et forum av statsledere med FNs generalsekretær til stede, sier Hviding om hvordan deler av Moana-forestillingen vil bli fremført i FN-bygget.

Gjennom akkreditering i FN-systemet har Hviding satt sammen et team av forskere som vil delta på alle deler av havkonferansen, og følge fra nært hold hvordan Stillehavets små øystater bruker sin særegne rolle – der de selv ser på seg som «store havstater» -- til å påvirke globale politiske prosesser om hav og klima. Øystatene har lagt opp til et massivt kollektivt program under konferansen.

Antropologisk allianse på FN-konferansen

Som en del av arbeidet under FN-konferansen har Hviding alliert seg med sine nære professorkollegaer fra USP, den prominente klimaforskeren Elisabeth Holland og Fijis egen havekspert Joeli Veitayaki, samt de to amerikanske antropologene Jennifer Telesca og Ingrid Ahlgren, som har lang erfaring fra studier av diplomatiske forhandlinger og Stillehavspolitikk.

– Med en rekke engasjementer på vegne av UiB, møter for rådgivning til norsk diplomati om Stillehavsregionen, produsentarbeid på kveldsforestillinger med Moana-artistene, og fortløpende feltarbeid på kryss og tvers i selve konferansen, blir dette en travel men helt unik uke i New York, sier UiB-antropologen.

Edvard Hviding ser frem til å bruke konferansen for å bygge videre på eksisterende nettverk, men også for å etablere nye kontakter med tanke på å styrke det samfunnsvitenskapelige engasjementet i den globale hav- og klimadebatten, og på å videreutvikle relasjonene mellom Stillehavsregionen, Norge, og Universitetet i Bergen.