Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FN-HAVKONFERANSE 2017

Akademia viktig for bærekraftsmål

Statssekretær Tone Skogen deltok på UiBs store mottakelse under forrige ukes havkonferanse i FN. Hun roste det nye samarbeidet mellom UiB og partnere i Stillehavet.

Statssekretær Tone Skogen og sosialantropolog Edvard Hviding på Universitetet i Bergen sin lansering av et nytt professorat i Stillehavet i partnerskap med University of the South Pacific under FNs store havkonferanse i juni 2017.
Photo:
Sverre Ole Drønen, UiB

Main content

I uken 5.-9. juni fant FNs konferanse for et bærekraftig hav sted i New York. Ulike norske aktører var sterkt til stede. Klimaminister Vidar Helgesen stod i spissen da Norge sammen med Indonesia ledet åpningsdagens partnerskapsdialog om global havforurensning. Samme dag var han spesielt invitert av Pacific Islands Forum til å respondere om hav- og klimasaker til et panel av statsledere fra Stillehaveregionen, faktisk som eneste eksterne taler utenfra øystatene på denne spesielle sesjonen.

Vil følge opp bærekraftsmålene

Statssekretær Tone Skogen i Utenriksdepartementet hadde en aktiv rolle som deltaker i et panel i regi av UNESCOs datterorganisasjon Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), da disse la frem sin Global Ocean Science Report på konferansen. Hun holdt også en sterk tale om plastforsøpling i en av plenumssesjonene.

I sine ulike innlegg understreket Skogen sitt eget og norske myndigheters engasjement for FNs 17 bærekraftsmål, hvorav havet er det 14. bærekraftsmålet.

– Mitt inntrykk er at folk tar bærekraftsmålene veldig alvorlig, og det jeg syns har vært spesielt oppmuntrende å observere her på konferansen er hvor viktig havets rolle er for veldig mange land. Ikke minst for de små øystatene naturlig nok, sa Skogen da vi møtte henne på Universitetet i Bergens (UiB) store mottakelse under konferansen, der 120 gjester fra akademia, diplomati, politikk, privat sektor og frivillige organisasjoner var samlet.

Roste partnerskap i Stillehavet

På mottakelsen lanserte UiB og University of the South Pacific (USP) et nytt partnerskap for å opprette et marint professorat med fokus på Stillehavet. Dette ble også registrert som en såkalt “voluntary commitment” på konferansen og vil inngå i sluttrapporten herfra.

– Dette er jo et veldig godt eksempel på hva man kan få til. Måten Universitetet i Bergen jobber sammen med University of the South Pacific er jo et fantastisk prosjekt. Jeg hadde selv gleden av å se dette samarbeidet på nært hold, da jeg sammen med Edvard Hviding besøkte Fiji og Samoa tidligere i år, sa statssekretæren, som lenge har vært opptatt av Stillehavsøyenes skjebne som følge av klimaendringene.

Akademia må innta en aktiv rolle

Skogen var også opptatt av at akademia aktivt må bruke sine ressurser innen forskning og utdanning og globale partnerskap til å bidra til gjennomføringen av bærekraftsmålene.

– Akademia har en helt klar rolle, i likhet med det myndigheter har, i likhet med det frivillige organisasjoner har, i likhet med det privat sektor har. Dette er en dugnad hvor alle må jobbe i fellesskap og trekke i samme retning for å nå bærekraftsmålene, sa hun.

Hun hadde også merket seg den entusiasmen Norge ble møtt med på konferansen.

– Jeg syns det har vært veldig positivt å registrere den anerkjennelsen Norge får for den kompetanse vi har på alle områder knyttet til hav. Dette har jeg faktisk fått bekreftet i alle de bilaterale møtene og samtalene jeg har hatt på konferansen, sa Tone Skogen og la til: – Og det har vært ganske mange!