Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHETER | FN HAVKONFERANSE 2017

Bergen og Fiji utvider samarbeidet

Universitetet i Bergen og University of the South Pacific har lansert opprettelsen av et felles professorat i hav- og klimaforskning på en stor mottakelse under FNs havkonferanse.

Jarl Giske fra Universitetet i Bergen (t.v.) og Rajesh Chandra fra University of the South Pacific lanserer et unikt marint professorat i Stillehavet under FNs havkonferanse i New York 7. juni 2017.
Photo:
Sverre Ole Drønen, UiB

Main content

Det nye professoratet vil være delt likt mellom Universitetet i Bergen (UiB) og University of the South Pacific (USP) og vil bygge videre på et mangeårig samarbeid mellom de to universitetene. Senest høsten 2016 besøkte UiBs rektor, Dag Rune Olsen, Fiji og USP for å styrke samarbeidet. Det nye professoratet vil være tverrdisiplinært, i første rekke med en ramme på tre år fra 2018, og fange opp den voksende bredden i samarbeidet mellom de to partneruniversitetene.

Partnerskap mellom Norge og Stillehavet

USP er et regionalt universitet som omfatter 12 øystater i Stillehavet. Universitetet har sitt hovedsete på Fiji. UiB har gjennom antropologiprofessor Edvard Hviding hatt et pågående samarbeid med Fiji og USP helt siden 1990-tallet, gjennom flere større prosjekter.  Siden har samarbeidet blitt utvidet til å gjelde flere disipliner og til å omfatte studentutveksling. Med det nye professoratet styrkes partnerskapet mellom UiB og USP ytterligere.

– For det første betyr dette at vårt partnerskap med UiB stiger til et nytt nivå. For det andre betyr det at vi sammen tilbyr et konkret og meningsfylt tiltak for økt bærekraft i en global kontekst. Og for det tredje er det en byggestein som bereder grunnen for et enda mer omfattende samarbeid mellom våre to universitet, sier professor Rajesh Chandra, president og vice-chancellor ved USP, om etableringen av et felles hav- og klimaprofessorat.

Tidligere har de to universitetene samarbeidet tett om det store EU-støttede forskningsprosjektet ECOPAS (2012-16), som gjennom en kobling av antropologi, klimaforskning og utøvende kunst så på utfordringene befolkningen i Stillehavets øystater opplever som følge av klimaendringer. Både UiB og USP deler et felles engasjement for forskning og utdanning i marine fag, klimastudier og Stillehavsstudier.

– Dette er ett av flere partnerskap vi har utviklet over lang tid. Med det nye professoratet bygger vi videre på dette og viser at vi forplikter oss i det lange løp. Dette partnerskapet treffer også alle våre tre satsingsområder: globale samfunnsutfordringer, klima- og energiomstilling og marin forskning, sier marin dekan ved UiB, Jarl Giske.

Vil etablere bærekraftige tiltak

UiB og USP benyttet FNs store havkonferanse i New York i tidsrommet 5.-9. juni til å lansere det nye initiativet. På konferansen har delegater fra nasjonalstater, frivillige organisasjoner, akademia, næringsliv og flere diskutert FNs bærekraftsmål – Sustainable Development Goals (SDGs) – for tidsrommet 2015-30. Havkonferansen fokuserer på SDG14, der deltakerne skal forplikte seg til å arbeide for et mer bærekraftig hav.

– Klimaendringer og havet er antakeligvis de to bærekraftsmålene som er viktigst for folk i Stillehavet. Havet er blodet vårt og da er havkonferansen naturligvis viktig for oss. Derfor er vi ekstra glade for å kunne annonsere etableringen av hav- og klimaprofessoratet sammen med UiB på dette fantastiske arrangementet, sier Chandra om hvorfor samarbeid med et universitet på praktisk talt motsatt side av kloden er så viktig for USP.

For UiB gir dette muligheten for å bygge ut samarbeidet med USP og gjøre det virkelig tverrdisiplinært. Ikke minst understreker dette UiBs posisjon som “det internasjonale universitetet” i Norge.

– Vi er for små til å være alle steder hele tiden. Derfor må vi velge noen få partnerskap, der vi forplikter oss og kan være til stede over tid. Og der vi har lyst til å være. USP er et slikt sted. Vi må velge steder der vi på UiB kommer faglig styrket ut og der våre partnere kommer styrket ut av at vi er tilstede. Da skaper vi en situasjon der begge parter vinner, sier Giske.