Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Toppublikasjon

Tom Grimstvedt Meling med artikkel i topptidsskrift

Tom Grimstvedt Meling, postdoktor ved University of Chicago og Universitetet i Bergen, har nylig fått akseptert en forskningsartikkel i Journal of Finance - verdens mest prestisjetunge akademiske tidsskrift i finansiell økonomi.

Postdoktor Tom Grimstvedt Meling
Photo:
Universitetet i Bergen

Main content

Artikkelen analyserer hvordan regelendringer i et aksjemarked kan gjøre det enklere for investorer å kjøpe og selge aksjer. Meling finner at økt anonymitet etter gjennomførte transaksjoner øker handelsvolum og reduserer kostnadene ved kjøp og salg av aksjer. Funnene til Meling har implikasjoner for optimal utforming av aksjemarkeder, og Oslo Børs har nylig økt anonymiteten i sitt marked, i tråd med resultatene i Meling sin artikkel.

Les artikkelen her: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2656161

Gratulerer, Tom!