Home
Norwegian Competence Center for Gambling and Gaming Research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny artikkel i Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Ny artikkel om virkningen av Fjernbasert behandling for spilleavhengige

I en ny artikkel i Nordic Studies on Alcohol and Drugs har SPILLFORSK undersøkt virkningen av Fjernbasert behandling for spilleavhengige. Undersøkelsen viser at behandlingen fører til reduksjon i både spilleatferd, spilleproblemer, spillrelaterte kognitive feilslutninger og symptomer på psykiske lidelser både på kort og lang sikt. Videre ble de som var med i behandlingen også mer positiv til å søke ytterligere behandling.

nad
Photo:
nad

Main content

Erevik, Eilin K.; Pallesen, Ståle; Mohn, Mette; Aspeland, Trond; Vedaa, Øystein; Torsheim, Torbjørn. The Norwegian remote intervention program for problem gambling: Short- and long-term outcomes. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2020