Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 29. oktober 2020

Main content

Saksliste

107/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
108/20 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 17. og 24.09.2020
109/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv
110/20 Revisjon av universitetets masterplan for areal
111/20 Budsjett for Universitetet i Bergen 2021
112/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
113/20 Evaluering av studiestart
114/20 Status for studentopptaket 2020
115/20 Styrket satsing på livslang læring, ny organisering, ambisjoner og tiltak
116/20 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift - Høst 2020
117/20 Endring av sammensetning i instituttråd ved Fakultet for kunst, musikk og design
118/20 Endring i valgreglementet for Universitetet i Bergen. Fastsetting av tidspunkt for rektorvalg og valg av medlemmer til universitetsstyret
119/20 BOTT økonomi og lønn. Oppstart tjenester fra DFØ
Orienteringer
Eventuelt