Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Lakselus

Den har lurt forskerne i mange år

Lakselusen evne til å skade fiskens hud forandrer seg gjennom ulike stadier. Derfor er den veldig vanskelig å bekjempe.

Lakselus
Nærbilde av den sugekoppformede overkroppen til lakselusen, med alle dens klør og føtter. Lakselusens tubeformede munn, samt marginalmembranen som går langs hele overkroppens rand er merket av. Marginalmembranen er en tynn hinne som for det meste består av det samme som skallet som dekker resten av lusen.
Photo:
UiB

Main content

Det finnes ingen fullgod behandling mot denne robuste og tilpasningsdyktige parasitten. Lakselusen har spesialisert seg til å kunne leve på laksefisk. Det pågår en kontinuerlig kamp mellom parasitt og vert, der lakselusen på snedig vis må lure seg unna faktorer i fiskens immunsystem.

Lakselusen representerer i dag det største og mest langvarige problemet for den globale lakseoppdrettsnæringen. For å løse lakselusproblemene - uten å skade miljøet og samtidig produsere en frisk og helsebringende laks med godt rykte - er det viktig å forstå lusens biologi og molekylære «maskineri».

Uten slik grunnleggende kunnskap er det vanskelig, om ikke umulig, å identifisere nye svake punkter hos lusen, samt forstå hvordan disse kan angripes.

Med tanke på nye behandlingsmetoder er det spesielt viktig å kjenne detaljene i hvordan lusen interagerer med verten sin og hvordan den unngår å bli drept av vertens immunforsvar.

Det har vært forsket mye på vert-parasitt interaksjonen mellom lakselus og atlantisk laks (Salmo salar) for å forstå hvordan man best kan lage for eksempel lakselusevaksiner.

En feil som ofte har blitt gjort i lakselusforskningen til nå, er at man har sett på lusen som en parasitt, noe som ikke er riktig, da lusen vokser gjennom mange ulike stadier, der både skadene den påfører vertens hud og interaksjonene med verten endrer seg gjennom utviklingen frem til lusen er voksen.

 

Resten av artikkelen og annet godt populærvitenskapelig stoff finner du i Naturen på Idunn

(krever innlogging, men som student eller ansatt har du normalt gratis tilgang).

Naturen cover 5/20
Foto/ill.:
Naturen