Home
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Søren Falch Juniorpris

Marte-Helene Bjørk – Klinisk institutt 1

Marte-Helene Bjørk
Photo:
Silje Alvestad

Main content

Marte Helene Bjørk er tildelt Falchs pris for yngre forskere for 2020. Begrunnelsen for tildelingen er hennes fremragende forskning innen fagfeltet nevrologi, og med særlig vekt på sykdommen epilepsi.

Bjørk er 39 år gammel. Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssykehus. Hun ble cand. Med ved NTNU i 2007 og tok phd-graden samme sted i 2011. Bjørk er spesialist i nevrologi. Hun leder forskningsgruppen Bergen Epilepsy Research Group.

Bjørks forskning har som mål å finne ut i hvilken grad epilepsi hos mor gir økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og fosterskade. Hun har kartlagt omfanget av slike komplikasjoner, samt identifisert risikofaktorer. Dette forskningsarbeidet har påvirket nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling av unge kvinner med epilepsi. I forskningen har Bjørk utnyttet nasjonale helseregistre og helseundersøkelser. Hun har likeledes ledet et nordisk samarbeide, der man har klart å kombinere opplysninger fra helseregistre i alle fem land. Med en så stor befolkning får man muligheter til å vurdere også sjeldne komplikasjoner og mulige effekter av mindre brukte medikamenter mot epilepsi. Forskningsmetodene som Bjørk har utviklet i dette arbeidet, blir nå også benyttet for andre nevrologiske sykdommer. I pågående arbeider kobler Bjørk opplysninger fra helseregistrene med undersøkelse av gener, vitaminkonsentrasjoner og andre biomarkører. Bjørk er dessuten en aktiv forsker innen hodepine, med vekt på nye behandlinger og på nevrofysiologiske undersøkelser.  

Bjørk har publisert 33 artikler i ledende internasjonale tidsskrift. Hun veileder en rekke kandidater for phd. Bjørk har mottatt flere priser og utmerkelser for sin forskning.